Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Monografie

  • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000, 117 s. ISBN 80-85931-91-5.
  • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999, 144 s. ISBN 80-85931-69-9.

  • VÍTKOVÁ, M. Paradigma somatopedie. Brno:MU, 1998, 139 s. ISBN 80-210-1953-0.

Zpět na seznam publikační činnosti

Monografie/spoluautorství


 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Česká verze English version

E-mail

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF