Úkoly úřadu práce v České republice se zřetelem na zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností

Působnost úřadu práce

Práci úřadu práce můžeme charakterizovat v těchto bodech :

Úřad práce rozhoduje : Zabezpečování zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností

Úřad práce :

Úřad práce rozhoduje : Úřad práce v případě potřeby vyžaduje, aby zaměstnavatelé vybírali z nahlášených volných míst místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči. Na tato vhodná místa občany zaměstnavatelům doporučuje.
 

Literatura :

Zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona č. 578/1991 Sb.

Zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociální zabezpečení ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

Zákoník práce

back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF