Kurikulum směřující do práce
Freerk van Steendam

Úvod
Vzhledem k nárůstu problematiky se ukazuje, že existující nabídka škol pro tělesně postižené se už nevztahuje na stále přibývající skupinu žáků. Pro tyto žáky platí, že jsou stále méně schopni využívat svých kognitivních schopností. Stále méně se podporují praktické a sociální dovednosti, aby si věděli ve společnosti rady nebo aby nalezli práci.

V Equal projektu : Empowerment durch Transition, je hlavním cílem uvedení do práce. Aby se tento cíl mohl realizovat, používá se vypracování školního vzdělávacího plánu – kurikula. Běžný učební plán žáka ve škole pro tělesně postižené vychází z více teoretického způsobu práce, se všeobecně vzdělávacími předměty. Stále více se zkouší nové cesty, pracovní dráhy. V této pracovní cestě, která má mnoho podobného s praktickým vyučováním, stojí přirozeně na prvním místě žák, ale hned vedle něho je praxe.

Jak si musí umět poradit žák v praxi? Jak musíme žáky na tuto budoucnost připravit? To děláme formou vyučování přizpůsobeného žákovi (kdo jsem, co umím, jak to dělám), ve formě cílů se vyučování orientuje na schopnost sebepomoci, sociální dovednosti a technické dovednosti, které se nabízí podle oboru (podle rámcového plánu praktického vyučování, na čemž se zakládá praktická cesta školy pro tělesně postižené).

Poslání a pohled na praktickou cestu ve vyučování tělesně postižených
Východiskem praktické cesty školy pro tělesně postižené je, že žáci jsou akceptováni a respktováni ve své jednotě a se všemi individuálními vlastnostmi. To znamená, že budoucnost každého žáka bude vypadat jinak. Je to úkol školy starat se o to, aby cíle, které škola pro žáka formuluje, navazovaly na individuální doprovod žáka.

Skupina cílů
Cílová skupina praktické cesty školy pro tělesně postižené je odvozena od skupiny cílů praktického vyučování :

Vyučovací nabídka a doprovod se mají zakládat na konkrétním postižení co se týče možností učení, plnění různých příkazů a sociálního fungování žáka : Škola pro tělesně postižené věnuje také mnoho pozornosti vývoji vlastního sebeobrazu žáka. Nereálný sebeobraz žáků (ať už pozitivní nebo negativní) může být školou podpořen směrem k realističtiějším očekáváním o sobě samém a své budoucnosti.

Škola chce oslovit žáky také v jejich vlastní zodpovědnosti a na jejich úrovni. To má důsledky pro vybudování zaměření žáka, kvalitu vyučování a doprovodu, inovační schopnost a schopnost adaptace na školu.

Hlavním úkolem praktické dráhy je dát takovým způsobem formu a obsah vyučování, že :

Škola a tým mají mít pozitivní postoj ve vztahu ke kvalitám a možnostem mládeže. Z tohoto základního postoje by chtěla škola zlepšit kvalitu a zvýšit blaho mládeže. Cílem je stimulovat osobní vývoj mladého člověka, přičemž důraz spočívá na setkání volby a moci se samostatně rozhodnout ve vztahu k bydlení, práci, volnému času, dnešku i k budoucnosti.

Tento vývoj probíhíá zhruba ve třech fázích, kterými mladistvý prochází vlastním tempem a s přibývající samostatností.

První fáze (asi dva roky) se vyznačuje možností široké orientace :

Druhá fáze poskytuje poskytuje širší orientaci na osobní zájmy a osobní kapacity a přístup mlasistvého : Třetí fáze povede k pracovnímu místu na trhu práce : Tato péče je poslední fází školy. Během této fáze je mladý člověk ještě podporován na pracovním místě a zadavatel smlouvy je ještě doprovázen a je sním dohodnuta další životní dráha mladistvého v závodě.Potud je síť školy ještě aktivní.

Politika
Jak se mají tato východiska začlenit do vyučování pro tělesně postižené? Jak se má realizovat vazba s přechodem (Transition)?
Znaky :

Specifické hlavní cíle cílové skupiny a vyučování vyžaduje od učitelů, aby vyšli z : Aby učitelé toho byli schopni, musí být odborníky v :


back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF