logo_inteq logo_tyl logo_iguid logo_eqgem1 logo_eqgem2
logo_mu Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity
Pädagogische Fakultät 
Masaryk Universität in Brno

Katedra speciální pedagogiky

Lehrstuhl für Sonderpädagogik
logo_pdf
logo_eu
&

Evropská iniciativa EQUAL

Europäische Initiative EQUAL
logo_eqcz
Znevýhodněné osoby na trhu práce
v kontextu národní a evropské spolupráce
Benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt im Kontext
der nationalen und europäischen Zusammenarbeit

Sborník z mezinárodní konference
Sammelbuch aus der internationalen Konferenz

pořádané k Evropskému roku zdravotně postižených osob
veranstaltet zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen

Jarmila Pipeková, Marie Vítková (ed.)
Jarmila Pipeková, Marie Vítková (Hrsg.)
 
 

Brno, 4. - 6. září 2003
Brno, den 4. - bis 6. September 2003

obsah_inhalt
 

(c) Technické zpracování/Technische Verarbeitung/Design: 
Petr Kachlík


 
 
 
 
 
 
 
 
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF