Masarykova univerzita v Brně
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
 
 


 
 

a
 

Evropská iniciativa EQUAL

pořádají

pod záštitou děkana Pedagogické fakulty

Masarykovy univerzity

doc. PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc.
 

k  Evropskému roku zdravotně postižených osob

mezinárodní konferenci na téma
 
 

Znevýhodněné osoby

na trhu práce v kontextu

národní a evropské spolupráce
 
 
 

4. září 2003   Brno


Základní informace
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF