PROJEKT  EQUAL  CZ


logo_inteq
logo_tyl
  logo_eqcz
logo_eqgem1
logo_eqgem2

 
Pozvánky/Einladungen
"Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce"
"Benachteiligte Personen auf der Arbeitsmarkt im Kontext der nationalen und europäischen Zusammenarbeit"
"Profesní poradenství ve speciálně pedagogické teorii a praxi"

Sborníky/Sammelbücher (bilingval)
"Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce"/"Benachteiligte Personen auf der Arbeitsmarkt im Kontext der nationalen und europäischen Zusammenarbeit"

Dokumenty/Dokumente
Přihláška PdF MU do projektu Equal (CZ, zip, MS Word 97, 262 kB)
Zpráva z konference Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce" (CZ, MS Word 97, 131 kB)
Zpráva Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Brno. Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce - vyhodnocení dotazníkového průzkumu u rodin, které mají v péči osobu s mentálním postižením. (CZ, MS Word 97, 453 kB)
Zpráva za r. 2002 o řešení projektu EQUAL: Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce" (CZ, MS Word 97, 98 kB)
Interim Report No 1, Phare 2002 EQUAL" (ENG, MS Word 97, 65 kB)
Plnění cílů projektu na podle navržených ukazatelů za období: 22.11.2002 - 24.11.2003. Technická zpráva číslo I, č. smlouvy E/01/1071." (CZ, MS Word 97, 68 kB)
Project goals achievement according to proposed indicators for the period: 22.11.2002 - 24.11. 2003 Technical report No 1, Contract number: E/01/1071" (ENG, MS Word 97, 65 kB)
Financial report for the period: 22.11.2002 - 24.11. 2003, Contract number: E/01/1071" (ENG, MS Excel 97, 133 kB)
Summary Report to the request of the 2. interim payment, Phare 2002, EQUAL-Technical part (ENG, MS Word 97, 70 kB)
Souhrnná zpráva k žádosti o 2. průběžnou platbu, Phare 2002, EQUAL, technická část (CZ, MS Word 97, 118 kB)
Project goals achievement according to proposed indicators for the period: 25.11.2003 – 22.10. 2004
Technical report number: 2, Contract number: E/01/1071 (ENG, MS Word 97, 60 kB)
Plnění cílů projektu na podle navržených ukazatelů za období: 25.11.2003 – 22.10.2004, souhrnná  zpráva k žádosti o 2. průběžnou platbu, číslo smlouvy: E/01/1071 (CZ, MS Word 97, 37 kB)

Kontakty, dotazy?/Kontakte, Fragen?
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF