Minimální preventivní program

Prevence

Primární prevence

Sekundární prevence

Terciální prevence

Bere naše dítě?

Odvykání

Legislativa

Odkazy

STIMULÁTY


Stimulancia, budivé látky nebo také psychomotorické stimulanty jsou chemicky různorodé látky, které vyvolávají tělesné a duševní povzbuzení. Jejich užití vyvolává různou míru stimulace organismu od pocitu svěžesti až po nekontrolovatelné vzrušení. Nejvýznamějšími zástupci ze skupiny nelegálních drog jsou pervitin a kokain.Kokain


kokain, koks, cukr (cocaine, coke, blow, snow, crack, Bolivian marching powder, Betty white, happydust)

Kokainovník pravý (Erythroxylum coca) pochází pravděpodobně z vlhkých pralesů na východních svazích bolívijských a peruánských And. I když největším producentem kokových listů je Jižní Amerika (Kolumbie, Peru, Bolívie a severozápadní Brazílie), pěstuje se omezeně i na Jávě, Srí Lance a v Austrálii. Pokusně se jako jednoletá kultura ověřovala dokonce i na černomořském pobřeží Kavkazu.

Plantáže koky, tzv. cocales, se nejčastěji zakládají na lesních mýtinách. Mladé rostliny vypěstované ze semen nebo řízků ve školkách, se přesazují do plantáží po dosažení výšky 30 až 50 cm. Při pečlivém ošetřování dávají již za 1,5 roku sklizeň prvních listů. Ve stáří tří let se trhají třikrát až čtyřikrát ročně, životnost plantáže je asi 20 let. Natrhané listy se opatrně suší, neboť nesmí přeschnout, ani zčernat.

Povzbuzující účinky koky, schopnost tišit hlad a velký obsah vitamínů pomáhaly Indiánům vydržet dlouhé a namáhavé přesuny v horách. Inkové uctívali koku jako posvátnou rostlinu a věřili, že je sídlem Mamy Cocy, svůdné ženy, která jim může přinést požehnání. Inkové ji používali při náboženských obřadech a při iniciacích (obřad spojený se vstupem do dospělosti). V 16. století po dobytí Inské říše Španěly se rozšířila závislost na žvýkání koky mezi domorodým obyvatelstvem. Španělé z toho těžili a nutili otupené Indiány do úmoru pracovat ve stříbrných dolech.

Postupně se tento "elixír života" rozšířil po Evropě a od poloviny 19. století začal být využíván obchodně (pastilky, nápoje, včetně známé coca-coly). Roku 1860 byl z rostliny izolován kokain. Hlavní význam kokainu byl ve využití anestetického účinku, přičemž byly zároveň staženy periferní cévy. To bylo žádáno v nosním, ušním a krčním lékařství a v oftalmologii. Dnes je nahrazen účinnými syntetickými preparáty.Aplikace

Je třeba rozlišovat tradiční žvýkání listů koky a vlastní kokainizmus, tj. zhoubnou formu toxikomanie. Žvýkači, takzvaní coqueros, tvoří početnou skupinu asi 10 milionů lidí, převážně latinskoamerických domorodců. Kokové listy se totiž v tomto případě žvýkají spolu s páleným vápnem či alkalickým rostlinným popelem, čímž se kokain zmýdelní a nepůsobí tak agresivně.

Nejrozšířenějším způsobem je šňupání, ale intravenózní aplikace účinky kokainu znásobuje i urychluje. Často se kombinuje s heroinem, v poslední době je například velmi módní kouření kokainu ve formě tzv. freebase.

Účinek je podle způsobu aplikace pozorovatelný za několik sekund až minut a trvá asi půl hodiny. Někteří tvrdí, že se účinky projeví až po několika aplikacích. K odeznění akutní intoxikace dojde za jednu až dvě hodiny.Účinky

Bezprostředními účinky jsou povzbuzení, dobrá nálada, aktivita, zvýšené sebevědomí, pokles až ztráta chuti k jídlu, později kolísání nálad až záchvaty vzteku. Pohlavní pud je vystupňován a ženy se stávají nymfomanickými.

Mezi viditelné příznaky patří rozšířené zornice, výtok z nosu (při šňupání), chraplavý hlas, bledost, hubnutí.

Při prvním požití kokainu se neobjevují příjemné prožitky, ale naopak pocity srdeční slabosti, třes rukou, rozšíření zornic, bledost a mrazení. Teprve opakované požívání kokainu vede k vyvolání stavu euforie, projevující se pocitem blaženosti a spokojenosti. Kokainista je veselý, s příjemnými halucinacemi, ale také družný, což se projevuje snahou sdružovat se do kroužků. S oblibou svádějí k této toxikomanii i jiné osoby.

Při vysokých dávkách se může objevit úzkost, zkreslené vnímání i vztahovačnost. Objevuje se chlad v obličeji; pocit svědění kůže se vykládá buď existencí "zvířátek", nebo "krystalů" v kůži. Může docházet k poruchám vidění, vnímání záblesků, k iluzím. Při těžké otravě uživatel často umírá v důsledku ochrnutí dýchacího centra.

V intoxikaci může dojít k epileptickým křečím. Po aplikaci a odeznění příjemné reakce může trvat těžká kocovina.


Rizika

Nejčastější poškození organismu při dlouhodobém užívání:

- při šňupání je to kašel s vylučováním tmavého hlenu, bolesti v krku, krvácení z nosu, případně proděravění nosní přepážky.

- při jakékoli aplikaci pak ztráta tělesné váhy, křeče, agresivita, deprese.

- smrtelná otrava v důsledku srdečního selhání, otoku plic.

- tzv. toxické psychózy, projevují se nejčastěji pocity pronásledování a úzkostnými stavy.

- větší náchylnost k nemocem.

- rychlý rozvoj závislosti.

- riziko poškození plodu u těhotných žen.Crack


Crack je volná báze kokainu, kterou si toxikomané připravují z kokainu přidáním alkalického činidla (například soda, vápno, běžně používají i prášek do pečiva).

Crack je bílá krystalická látka, která se aplikuje kouřením, často ve směsi s tabákem nebo marihuanou. Bezprostředními účinky jsou vyvolání silně emočního, euforického stavu a příval energie.

Rizika

- zkratkovité chování.

- prudké změny nálad i jednání a také to, že krátké, asi desetiminutové působení vede často k tomu, že se kouří v patnáctiminutových intervalech několik hodin, často až do úplného zhroucení organismu.Pervitin


Pervitin používali za druhé světové války japonští sebevražední piloti kamikadze. V Japonsku byla také tato droga poprvé syntetizována už v roce 1888. Na západ se dostala až v roce 1929. Pervitin se vyráběl a zneužíval u nás už před listopadem 1989, i když v podstatně menším rozsahu. Závislost na příbuzné látce (amfetaminu) byla u nás poprvé popsána v roce 1941.


Aplikace

Bezprostřední účinek se může projevit zrychleným a zmateným myšlením, neklidem, zvýšením tepové frekvence, rozšířením zornic, halucinacemi, podrážděností, vzrušením, třesem, podezíravostí, úzkostmi, po doznění účinku drogy nastává útlum, spavost a deprese. Časté bývají pocity pronásledování, někdy halucinace a nesmyslné chování.


Rizika

- smrtelná otrava v důsledku srdečního selhání, otoku plic atd.

- tzv. toxické psychózy, projevují se nejčastěji pocity pronásledování a úzkostnými stavy.

- pod vlivem drogy nebo v důsledku duševní poruchy, kterou droga způsobila, může být postižený nebezpečný sobě nebo druhým.

- deprese po odeznění účinku drogy.

- větší náchylnost k nemocem.

- poškození srdce a jater.

- rychlý rozvoj závislosti.

- riziko poškození plodu u těhotných žen.Extáze


Extáze ( Ecstasy, MDMA, EXT ) je syntetická droga patentovaná v roce 1912 německou firmou MERCK. Zpočátku se volně prodávala jako lék na hubnutí. Hlavní boom přožívala Extáze v období 1977 až 1985, v této době se iniciovaly pokusy o její terapeutické užíváni v USA.

Spolu se vznikající taneční scénou se začátkem 80. let začíná Extáze šířit po světě jako její nedílná součást. Do Evropy pronikla dvěma cestami - přes Anglii a přes středomořský ostrov Ibiza, kam se na tamní letní party dodnes sjíždějí příznivci taneční hudby z celého světa. Do roku 1985 byla Extáze legální a byla běžně k sehnání v klubech, barech apod.

Po roce 1985 byla Extáze zakázána a od té doby se situace kolem ní začala vyvíjet do současné podoby. Extáze se stala ilegální drogou se vším, co k tomu patří. Začal se rozvíjet černý trh s Extází, který se díky její stále se zvyšující poptávce a oblibě, stál záhy velmi lukrativním. Cena jedné tablety je v dnešní době asi 250-300 Kč. Spotřeba ve Velké Británii, kde je nejrozvinutější klubová scéna na světě se odhaduje až na 5 mil. tablet týdně.

Kvůli stále rostoucí poptávce a vidině relativně snadného výdělku se tablety falšují. Tablety, které se prodávají jako Extáze, už neobsahují jen MDMA. Spousta výrobců se snaží vyrobit drogu, která bude svými účinky připomínat MDMA, ale její výroba bude mnohonásobně jednoduší a hlavně levnější. Množí se také případy, kdy tableta neobsahuje žádnou účinnou složku, místo Extáze se prodávají různé léky (např. antiepileptika), které mohou být zdraví či životu nebezpečné.


Rizika

- nesmyslné nebo nebezpečné jednání, nepředvídatelný účinek.

- u MDMA a dalších syntetických drogy těžké nebo i život ohrožující otravy i po malých dávkách, které jiní lidé snášejí.

- MDMA působí velké ztráty tekutin a minerálů.

- MDMA může být zaměněna za některou jinou ještě nebezpečnější syntetickou drogu (např. PMA), což zvyšuje riziko komplikací.

- pronikavý vzestup krevního tlaku, tepové frekvence i spotřeby kyslíku v srdečním svalu představuje zvlášť velké riziko pro lidi s onemocněními srdce a krevního oběhu.

- nepravidelnosti srdečního rytmu.

- prudký vzestup krevního tlaku může vést k cévním mozkovým příhodám.

- dalším rizikem je možnost jaterního poškození nebo až selhání.

- epileptické záchvaty.

- po odeznění účinku se poměrně často objevují deprese a někdy i sebevražedné myšlenky nebo tendence.

- nebezpečnost drogy ještě pronikavě roste při kombinaci s jinými látkami, např. hašišem nebo alkoholem. Kombinace MDMA a alkoholu vede navíc často k agresivitě.

- narušuje se kontakt se skutečností a objevují se i jiné poruchy duševního zdraví. Někdy vleklé depresivní nebo úzkostné stavy a paranoidita, případně i dlouhodobě duševní poruchy.

- chronické i akutní otravy se mohou projevit dlouhodobým neurologickým postižením (např. třesy, maskovitý obličej, svalová ztuhlost, pády). Dlouhodobá poškození jsou častější po vysokých dávkách nebo po delším užívání i běžných dávek.

- dlouhodobé zneužívání MDMA také oslabuje imunitní systém, tedy mimo jiné snižuje schopnost organismu bránit se infekcím.

- pokusy na zvířatech (včetně primátů) i některé zprávy z lidské populace ukazují na reálnou možnost poškození mozku plodu i vyšší výskyt jiných vrozených vad, jestliže byla droga zneužívána v těhotenství.

- porušení tepelné regulace, velké ztráty tekutin, šok a někdy i ohrožení života.

- křeče.

- pokusy na zvířatech prokázaly poškození nervových buněk.

- zatěžuje játra.

- zvyšují riziko dopravní nehody

- časté je také zaměňování nebo míchání MDMA s jinými látkami včetně heroinu a pervitinu z komerčních důvodů.

Alkohol

Tabák

Cannabinoidy

Stimuláty

Halucinogeny

Narkotika

Rozpouštědla

Odborný slovník

Slangový slovník

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF