Minimální preventivní program

Prevence

Primární prevence

Sekundární prevence

Terciální prevence

Bere naše dítě?

Odvykání

Legislativa

Odkazy

slovnik

A


ABS
Proabstinenční syndrom, tj. odvykací syndrom.

ABSŤÁK
Odvykací syndrom.

ACID
LSD.

ÁČKO
Synonymum pro Alnagon, hromadně vyráběný lékový přípravek.

ADAM
Ectasy.

ANČA
Marihuana.

APAČ
Apaurin, což je jeden z firemních názvů pro diazepam.

ARTILERIE
Injekční stříkačky.

ASPIRACE
Nasátí krve do stříkačky, čímž se dotyčný ujišťuje o tom, že se jehla nachází v žíle.


B


BAD TRIP
Doslovný překlad je špatný výlet. Droga, která měla navodit příjemné pocity, vyvolala místo nich úzkosti, děsivé halucinace nebo jiné nepříjemné stavy. Odpovídá u nás běžnějšímu "horor trip".

BAHNO
Hašiš (viz heslo konopí).

BÉČKO
Braun (viz heslo braun).

BEDNA
Synonymum pro jedno balení léků.

BĚLOUŠ
Kokain.

BLECHA
Stopa po injekci.

BOUCHNOUT si
Injekčně si aplikovat drogu.

BRAUN
Látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny opioidů. Aplikuje se nitrožilně a poměrně rychle vyvolává závislost. V posledních letech byl v tuzemsku vyráběný "braun" do jisté míry zatlačen do pozadí importovaným heroinem.

BRAUNKA
Injekční stříkačka.

BUCHNA
Injekční stříkačka.

BUDDHA
LSD.

BUDÍKY
Budivé látky, stimulancia.

BÝT ČISTEJ
Nebýt intoxikován.

BÝT NAFOUKANEJ
Inhalace těkavých átek.

BÝT V RAUŠI
Být omámen drogou.


C


CESTA
Mejdan, kde se berou drogy.

CUKR
Kokain.


Č


ČESKÝ HEROIN
braun (viz heslo braun).

ČISTÝ
často ve spojení "být čistý", tedy nebrat drogy.

ČOKOLÁDA
Může označovat hašiš (viz heslo konopí).

ČÓRKA
Krádež.

ČŮČO
Směs vína a alpy.


D


DEALER
Obchodník s drogami.

DEPKA
Deprese.

DEX
Dexfermetrazin.

DIÁKY
Synonymum pro Diazepam.

DOJEZD
Stav při odeznívání účinků drogy, často nepříjemný.


E


EIČ
Heroin.

EMKO
Morfin.

EXTÁZE, EXTOŠKA, ÉČKO
Ecstasy.


F


FETOVAT
Brát drogy.

FIGURY
Halucinace.

FLASHBACK
Flešbek, stav jako po požití drogy, i když droga nebyla aplikována. Někdy může flashback nastat až za dva roky po poslední dávce.

FLEŠ
Silný počáteční účinek drogy.

FRČET
Být pod vlivem drogy.


G


GANDŽA
Marihuana.

GRAS
Marihuana.


H


HÁČKO
Heroin.

HALUŠKY, HALUZE
Halucinace.

HAŠ
Hašiš.

HERÁK
Heroin.

HÉRO
Heroin.

HOROR TRIP
Děsivé zážitky pod vlivem drogy, odpovídá zhruba heslu bad trip.

HOUBIČKY, HOUBY
U nás většinou znamená lysohlávky.


I


ICE
Pervitin.


J


JEDY
Drogy.

JET V ...
Synonymum pro zneužívat.

JEŽÍŠEK
Osoba, která poskytuje drogy zdarma.

JÍZDA
Stav pod vlivem drogy.

JOINT
Cigareta z konopí.


K


KÁČKO
Kodein.

KANÁL
ŽÍLA.

KLEPKY
Synonymum pro prášky, všeobecně.

KOKS
Kokain.

KOPANEC
Prudký nástup účinku drogy po intravenózní aplikaci.

KOSTIČKA
Synonymum pro hašiš.

KYSELINA
LSD.


L


LOVEC LEBEK
Směs marihuany a hašiše.


M


MARJÁNKA
Marihuana.

MATERIÁL, MATROŠ
Droga.

MEJDLÍČKO
Hašiš.

MIKRÁČ
LSD.

MÍT JI
Být omámen drogou.

MIXÉR
Jedinec, který zná návody na směsy drog, často se jedná o vůdce party.


N


NÁDOBÍČKO
Náčiní k aplikaci drogy (injekční stříkačka, lžička, voda, vata apod.).

NÁJEZD
Stav po aplikaci drogy, nástup jejího účinku nebo nitrožilní aplikace drogy.

NAPRÁSKNOUT SE
Aplikovat si drogu nitrožilně.

NÁSMAH
Nitrožilní aplikace nebo šňupnutí drogy.

NASTŘELIT SE
Aplikovat si drogu.


O


ODPÁLIT NĚCO
Prodat drogu.

OMÍTKA
Heroin špatné kvality.

ORANŽÁDY
Injekční stříkačka.

OŠMÉČKOVAT
Krádež drogy závislému člověku, který si ji krátce předtím opatřil.


P


PAPÍREK, PAPÍR
LSD.

PÉČKO, PERGO, PERNÍK, PEŘÍ, PIKO
Pervitin.

PICHNA
Injekční jehla.

PILULE
MDMA neboli ectasy.

PLÁSTEV
Synonymum pro balení léků.

POTRUBÍ
Žíly.

PŘEBUCH, PŘESTŘEL, PŘEŠLEH
Předávkování.

PSANÍČKO
Malá obálka s drogou připomínající velmi miniaturní dopis nebo obal na žiletku. Typický způsob, jak se dávky drog (pervitin, heroin) distribuují.

PUDR
Kokain.

PUMY
Injekční stříkačky.


R


RAKETY
Pervitin.

ROHÁČ
Rohypnol.

ROŠTÍ
Marihuana.

ROZDĚLAT
Rozmíchat drogu s vodou před injekční aplikací.


S


SJET SE
Aplikovat si drogu.

SJETÍ LAJNY
Šňupnutí tvrdé drogy

SKUNK
Skank, silná holandská marihuana.

SMAŽBA
Intoxikace.

SMAŽIT
Být pod vlivem drogy.

SNÍH
Kokain, případně pervitin.

SPEED
Spíd, amfetamin nebo pervitin.

SPEEDBALL
Spídbol, heroin dohromady s kokainem nebo s pervitinem.

STÍHA
Iracionální pocity pronásledování a ohrožení, příznak toxické psychózy nebo součást prožitku během intoxikace např. pervitinem.

STŘELIT SI
Aplikovat si drogu.


Š


ŠIT
Hašiš.

ŠLEHNOUT SI
Aplikovat si drogu.


T


TÉČKO
Toluen, organické rozpouštědlo.

TECHO
Toluen, organické rozpouštědlo.

TOXÍK
Závislý na drogách.

TRÁVA, TRAVKA
Marihuana.

TRIP
Nejčastěji název pro LSD nebo jiný halucinogen.

TULEŇ
Toluen.


U


ÚLET, ULÍTNOUT NA NĚČEM
Zaseknout se.


V


VAR
Výsledek pokoutní výroby drog, často pervitin.

VÁLEC
Cigareta.

VČELIČKA
Stříkačka, jehla.

VEDENÍ
Synonymum pro žíly.

VERCAJK
Pomůcky k aplikaci drog (lžička, stříkačka, voda, droga...).

VYHULENEC
Člověk intoxikovaný marihuanou nebo hašišem.

VYCHYTÁVKA
Synonymum pro něco důmyslného.

VYJETÍ LAJNY
Šňupnutí tvrdé drogy.

VYKROUCENEC
Člověk pod vlivem tvrdých drog.

VYSMAŽENEC
Člověk pod vlivem tvrdých drog.


WZ


ZÁSEK, ZASEKNOUT SE
Stav, kdy pod vlivem drogy člověk více hodin něco stereotypně dělá, např. prohrabává popelnice, rovná peněženku, češe se, hledí na nějakou budovu apod.

ZELENINA, ZELÍ
Marihuana.

ZLATÁ RÁNA
Dávka, kterou si závislý aplikuje k záměrnému předávkování a ukončení života.

ZOB
Tablety (blíže nespecifikované).

Alkohol

Tabák

Cannabinoidy

Stimuláty

Halucinogeny

Narkotika

Rozpouštědla

Odborný slovník

Slangový slovník

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF