Minimální preventivní program

Prevence

Primární prevence

Sekundární prevence

Terciální prevence

Bere naše dítě?

Odvykání

Legislativa

Odkazy

Použitá literaturaHAJNÝ, M.: O rodičích, dětech a drogách. Praha: Grada publishing, 2001. ISBN 80-247-0135-9.


HOLSTEIN M.E:, COHEN W.E., STEINBRONER P.J.: Rozhodni se...příručka pro živat bez drog. Praha: SZÚ, 1996. ISBN 80-7071-037-3.


MIOVSKÝ, M.: LSD a jiné halucinogeny. Boskovice: Albert, 1996. ISBN 80-85834-35-9.


NEŠPOR, K.: Jak poznat účinky drog a jaká mají rizika. Praha: SZÚ, 1997. ISBN 80-7071-079-9.


NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X.


NEŠPOR, K.: Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-515-6.


NEŠPOR K., CSÉMY L., SOVINCOVÁ H.: Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení. Praha: SZÚ, 1998. ISBN 80-7071-110-8.


NEŠPOR K., MÜLLEROVÁ, M.: Jak přestat brát (drogy). Praha: Sportprag, 2004. Dostupné z http://mujweb.atlas.cz/veda/ nespor/addict.html


NEŠPOR K., CSÉMY L., PERNICOVÁ H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí, Časná a krátká intervence. Praha: Sportprag, 1998. Dostupné z http://mujweb.atlas.cz/veda/ nespor/addict.html


NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVÁ, H.: Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7071-123-X.


ŠVARCOVÁ, E.: Úvod do etopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-449-9.


VALÍČEK, P. a kol.: Rostlinné omamné drogy. Benešov: Start, 2000. ISBN 80-86231-09-7.


www.msmt.cz

www.pervitin.cz

www.drogy-info.cz

www.drogy.jinak.cz

Alkohol

Tabák

Cannabinoidy

Stimuláty

Halucinogeny

Narkotika

Rozpouštědla

Odborný slovník

Slangový slovník

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF