Minimální preventivní program

Prevence

Primární prevence

Sekundární prevence

Terciální prevence

Bere naše dítě?

Odvykání

Legislativa

Odkazy

CANNABINOIDY


Cannabinoidy jsou drogy získané z rostliny Konopí. Během let byla tato rostlina zařazována do různých čeledí. Dnes má svou vlastní skupinu zvanou Cannabaceae. Stejně tak se měnily názory na to, kolik druhů konopí vlastně existuje. Zpočátku bylo konopí považováno za jediný druh s velkou proměnlivostí. Dnes se prosazuje názor, že existují alespoň tři druhy (C. indica, C. ruderalia a C. sativa).

Konopí je jednou z nejstarších pěstovaných plodin. Jeho plody se našly na různých neolitických nalezišťích v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Rumunsku. Zřejmě rostlo jako plevel v okolí pradávných osad. V Turkmenistánu byly nalezeny zbytky konopného provazu z období kolem tři tisíce před naším letopočtem. Konopné oděvy nosili např.Thrákové. Jejich šamané využívali omamných účinků rostliny k vyvolání transu.

Podle indické tradice věnovali bohové konopí člověku, aby mohl zvýšit svou odvahu, rozkoš a uspokojil sexuální touhy. Stále je tam považováno za afrodiziakum. Jedna z nepálských pověstí popisuje život tvůrce a ničitele světa Šivy a jeho žny Párvatí v Himaláji. Šiva rád laškoval s různými nymfami a mladými bohyněmi. Jeho manželce se to samozřejmě moc nelíbilo, a tak mu nacpala dýmku samičími květy konopí. A měla vyhráno. Šivy se zmocnilo velké vzrušení a silně zatoužil po své ženě. Při spojení pak prožil vrcholnou extázi.

Konopí mělo velký význam jako textilní plodina. Britská vláda podporovala jeho pěstování ve svých koloniích ( již v roce 1606 v Kanadě pro potřeby námořnictva ). Bylo to zřejmě velice výhodné, a tak se brzy tato plodina začala prosazovat i jinde. V roce 1762 byli dokonce farmáři ve Virginii, kteří rostlinu nepěstovali, penalizováni.

Pěstováním konopí se údajně zabývali i prezidenti USA George Washington a Thomas Jefferson. Ostatně tato droga nebyla chápána jako nebezpečná. Přestože se konopí pro textilní účely v Severní Americe pěstovalo na rozsáhlých plochách, zájem o něj jako o drogu stoupl až v souvislosti s prohibicí. Od roku 1910 se tam začalo šířit kouření marihuany jako levné náhražky alkoholu.

V roce 1961 byla podepsána Jednotná drogová konvence, kterou podepsalo 60 členských států OSN, které se zavázaly, že během 25 let se u nich přestane konopí užívat.Marihuana


Maria Johanna, marjánka, maruška, tráva, zelí, Marijuana, buddha, blunt, Mary Jane, grass, weed, smoke, ganja, pot, dope, boo, gage, ju-ju, indian hay, reefer, joint, kif, doobie, spliff, number, giggle-smoke, Acapulco gold, Sensimilla, Skunk, Purple Sensi, Thai


Marihuana je název drogy získané z rostliny Konopí (Cannabis Sativa).

Mnoho uživatelů si tuto jednoletou dvoudomou rostlinu dorůstající výšky až 3 m pěstuje sama. Hlavní psychoaktivní látku THC obsahují rostliny v nestejné koncentraci. Její množství závisí na různých faktorech, např. na klimatických podmínkách, složení půdy, způsobu pěstování... Sklízí se jen samičí rostliny, které se suší.

Nejvíce THC je obsaženo v palicích květů s okvětními listy, které se drtí a zbavují semínek. Spodní listy a stvoly obsahují jen velmi málo THC, proto se zpravidla nezpracovávají. Nadrcené palice zelené barvy smíšené s rozmělněnými listy ( někdy i s kousky větviček a semen ) se balí do cigaretových papírků buď čisté anebo častěji míchané s tabákem - tzv. joint.

Hlavní účinnou látkou v konopí je delta-9-tetrahydrocannabinol.

Konopí obsahuje asi 60 látek ze skupiny tzv cannabinolů.


Aplikace

Nejčastější je kouření vlastnoručně vyrobené cigarety (joint), z dýmky (čilum, šlukovka) nebo vodní dýmky. V případě nouze přichází na řadu kouření z plechovky, z vydlabaného jablka a pod.

Nekouří se stonek ani semena, protože obsahují buď velmi málo, nebo vůbec žádné THC. Dýmky pro kouření marihuany musí být odolnější proti žáru, než dýmky určené ke kouření tabáku. Zatímco tabák sám trvale doutná, konopí stále vyhasíná, takže se musí často zapalovat. Dýmky pro kouření hašiše a hašišového oleje, se nahřívají zespodu.

Marihuanu lze i jíst. THC je rozpustné v alkoholu a tucích a aby nastal žádoucí účinek drogy, před vstupem do organismu musí projít tepelnou úpravou, takže se marihuana různě vaří. Základem většiny receptů je máslo, se kterým pak lze například péct.


Konopí se používá v různých formách:
ganja- ta se připravuje ze sušených vrcholů samičích květenství s vysokým obsahem pryskyřice, droga se slisuje a nechá se několik dnů fermentovat.
bhang- má nejslabší účinky a skládá se z usušených listů samičích květenství sklízených v době květu, buď se kouří nebo se z něj připravuje nápoj spolu s dalšími přísadami. Další možností je zpracování s kořením na pastu, z které se připravuje cukroví.


Účinky

Mezi projevy intoxikace patří rozšířené zornice, zarudlé oči, hlasitý slovní projev, zrychlený tep, kašel, pach potu po spálené trávě, zhoršení paměti na nedávné události, únava, nezájem.

Po dlouhodobějším braní se objevuje ztráta zájmů, váhový úbytek nebo naopak přibývání na váze.


Subjektivní účinky

Účinky THC na lidskou psychiku se mohou značně lišit i při různých příležitostech u jednoho určitého uživatele. Záleží totiž na aktuálním stavu konzumenta a okolí, které ho v danou chvíli obklopuje.


Rizika

Zejména mladší lidé mají tendenci drogy z konopí podcěňovat. Je pravda, že rizika drog z konopí jsou menší než např. u heroinu nebo pervitinu, ale i tak mohou tyto drogy podstatně poškozovat tělesné i duševní zdraví.

- úzkostné a jiné nepříjemné stavy většinou přechodného rázu, objevují se npředvídaně.

- riziko zhoubných nádorů v oblasti dutiny ústní, hltanu a jícnu.

- poruchy paměti, ty spolu s apatií a nezájmem zhoršují školní prospěch nebo přizpůsobení se v práci.

- riziko dopravních nehod. Schopnost řídit motorové vozidlo je zhoršna 24 hodin po vykouření jediné marihuanové cigarety.

- onemocnění dýchacího systému, např. záněty průdušek, zhošování tuberkulózy

- duševní poruchy, zejména u lidí psychicky labilnějších.

- závislost, i když vzniká pomaleji než u některých jiných drog.

- zvláště nebezpečné jsou drogy z konopí pro lidi s nemocným srdcem a vysokým krevním tlakem.

- marihuana také o něco zvyšuje riziko přechodu k jiným návykovým látkám.

- riziko poškození plodu u těhotných žen.Hašiš


haš, černý afghán, čokoláda, dagga (hashish, hash, Zero-zero, Kashmir, Lebanon)

Hašiš je čistá pryskyřice s největším množstvím účinných látek sloužící hlavně ke kouření. Pryskyřice je nepříjemně páchnoucí žlutá až hnědá hmota, která se získává různými technologickými postupy. V Indii je obsah pryskyřice v rostlinách poměrně vysoký, proto se získává tak, že po průchodu porostem konopí se z koženého oděvu přilepená pryskyřice seškrabuje. Jiným způsobem je "oplácávání" samičích květenství dlaněmí nebo koženými rukavicemi. Jestliže každou rostlinu pohladíte jen jednou, vzniklá pryskyřice je velmi světlá, tažná a drahá. Je to ten nejkvalitnější hašiš. Podle toho, kolikrát rostlinu pohladíte klesá kvalita. Čím silnější kontakt s rostlinou, tím více je pak ve výsledné pryskyřici dalších látek. Takto získaná vrstva pryskyřice se odstraňuje kovovou škrabkou a formuje se do desek, tyčinek nebo kuliček.


Aplikace

Hašiš se nejčastěji kouří. Používají se vodní dýmky, do kterých se nasype i třetina gramu a inhaluje se nebo se konzumuje v různých jídlech a nápojích.Účinky

Hašiš působí 5× až 8× silněji než marihuana. Objevuje se sucho v krku, psychomotorické poruchy, hlad a žízeň, někomu může být velmi špatně a zvrací. Účinek hašiše se projevuje nutkáním k naprostému klidu s příjemným sněním, zabarveným podle osobnosti.

Čas a vztah k okolí je chápán zkresleně, objevuje se depersonalizace, narušení myšlení (porušení toku asociací, jako by někdo bral myšlenky). Změny zrakového vnímání přecházejí v iluze a (bohaté barevné) pseudohalucinace. Smyslové vnímání má zvýšenou intenzitu, člověk vidí to, na co myslí. Záleží na výchozí náladě, dávce a okolí.


Rizika

Zejména mladší lidé mají tendenci drogy z konopí podcěňovat. Je pravda, že rizika drog z konopí jsou menší než např. u heroinu nebo pervitinu. Ale i tak mohou tyto drogy podstatně poškozovat tělesné i duševní zdraví.

- úzkostné a jiné nepříjemné stavy většinou přechodného rázu, objevují se npředvídaně.

- riziko zhoubných nádorů v oblasti dutiny ústní, hltanu a jícnu.

- poruchy paměti. Ty spolu s apatií a nezájmem zhoršují školní prospěch nebo přizpůsobení se v práci.

- onemocnění dýchacího systému, např. záněty průdušek, zhošování tuberkulózy.

- duševní poruchy, zejména u lidí psychicky labilnějších.

- závislost, i když vzniká pomaleji než u některých jiných drog.

- zvláště nebezpečné jsou drogy z konopí pro lidi s nemocným srdcem a vysokým krevním tlakem.

- riziko poškození plodu u těhotných žen.

Alkohol

Tabák

Cannabinoidy

Stimuláty

Halucinogeny

Narkotika

Rozpouštědla

Odborný slovník

Slangový slovník

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF