PROJEKT  DDD
(Drogy-Důvod-Dopad)Vážené kolegyně a kolegové,

konečně se na tomto místě objevují internetové stránky projektu "DDD". Nabízíme vám k bezplatnému stažení komplet pracovních i metodických listů k programu, který byl zpracován v průběhu období 2000-2002 za finanční podpory grantů Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci projektů podpory zdraví (PPZ) pod registračními čísly V91/2000, 91/2001 a 91/2002.

Všechny materiály jsou převedeny do podoby určené k černobílému tisku, můžete je potom kopírovat dle svých potřeb.

Naleznete je ve 2 souborech ve formátu textového editoru MS-Word 97:
METODVSE.DOC - metodické listy (cca 200 kB)
PRACLVSE.DOC - pracovní listy (cca 1,8 MB)

Pro jejich získání stačí najet ukazatelem myší na jméno příslušného souboru a kliknout pravým tlačítkem. Otevře se nabídka, z níž vyberete položku Uložit cíl (odkaz) jako...Poté stačí zvolit místo uložení souboru (diskovou jednotku, adresář, název souboru). Funguje v Netscape i MS-Exploreru.
Kliknutí levým tlačítkem myšidokument přímo otevře k prohlížení.

Totéž zde ke stažení v komprimovaném formátu, pakováno programem WinZip:
METODVSE.ZIP - metodické listy (cca 57 kB)
PRACLVSE.ZIP - pracovní listy (cca 1,5 MB)

Jsme si vědomi, že se nám ne všechny úkoly vždy podařilo sestavit a prezentovat tak, jak jsme původně chtěli. Proto vás prosíme o vaše komentáře, nápady, náměty. Můžete je posílat i v souborech jako přílohu elektronické pošty, nejlépe ve formě zip achivu (např. komprimované programem WinZip). Vzhledem k potenciálnímu riziku formátu doc jej totiž zabepezpečení některých sítí může odmítat, zip formát by měl projít bez problémů (obvyklé soubory archivů).

Vaše příspěvky uvítáme na adresách petr@med.muni.cz nebo kachlik@jumbo.ped.muni.cz, průběžně je budeme vystavovat na této stránce, aby byly dostupné také ostatním zájemcům.

Děkujeme.

Za autorský kolektiv projektu "DDD"  Petr Kachlík

Adresa klasické pošty (snail mail :-)  a kontakt na pracoviště:

MUDr. Petr Kachlík
Katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9/11
Brno 603 00
-----------------------------------
tel. 549 494 886
fax 549 491 620
Internet WWW: htp://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/drogy/drogy.htm
E-mail:  petr@med.muni.cz
           kachlik@jumbo.ped.muni.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF