Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D.
       Na katedře speciální pedagogiky působí od ledna 2004. Doktorské studium v oboru speciální pedagogika ukončila v témž roce. 
       Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje problematice edukace jedinců se specifickými poruchami učení, zejména dyskalkulií. Zpracovala disertační práci na téma „Specifická intervence v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s dyskalkulií na základních školách“  (2003). 
       Věnuje se výuce předmětů „Specifické poruchy učení“, „Reedukace specifických poruch učení“, „Metodika speciálních škol I“ a podílí se na výuce předmětů „Integrativní speciální pedagogika“ a „Základy speciálně pedagogických disciplín“. 
 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Mgr. Ilona Fialová
MUDr. Petr Kachlík
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF