Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
       Odbornou asistentkou katedry speciální pedagogiky je od ledna 2004. Na katedře absolvovala denní doktorské studium v období 2000 – 2003, zpracovala disertační práci  s názvem „Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci u nás a ve světě". V roce 2003 absolvovala rigorózní řízení, zpracovala práci s názvem "Osobní asistence jako forma sociální intervence u osob s tělesným postižením". V letech 2000 -2002 pracovala jako osobní asistent pro Ligu za práva vozíčkářů. 
       Je školitelka zahraniční studentky doktorského studia a podílí se na internacionalizaci.
       Na katedře se specializuje na psychopedii. Vyučuje předměty: „Psychopedie“, „Základy speciálně pedagogických disciplín“, „Integrativní speciální pedagogika“, „Úvod do speciální pedagogiky“, přednáší na PřF, vyučuje volitelný seminář „Autismus“.
 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
PhDr. Ilona Býtešníková
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF