Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


The Team of Specialists

The tasks which the department of special education fulfills are supplied by the team of experts specialized in single areas of the study field.

PaedDr. Miroslava Bartoňová

       She started working for the department after a practice in September, 1998. Since then she has been responsible for teaching preparation of basic school (1st-5th class) teachers. She is interested in the education of the pupils with mental retardation, the education of the pupils in preparatory classes of the special schools including Roma problems. Her next interest is the theory of instruction of teaching at special schools for the pupils with mental, physical, and sensory handicaps. She is working on the dissertation called “Připravenost žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ke vstupu do školy".

       She teaches subjects "Specifické vývojové poruchy učení", "Reedukace specifických vývojových poruch učení",  "Metodika speciálních škol I. - III.",  and participates at teaching of subjects "Psychopedie", "Integrativní speciální pedagogika", "Základy speciálně pedagogických disciplín" .

Česká verze

English version

E-mail

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF