Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Další aktivity katedry

Navázání vědeckovýzkumné a pedagogické spolupráce se zahraničními univerzitami a odbornými pracoviště (výběr):

      
Rakousko
 • Univerzität in Wien, Sonder- und Heilpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Wien, Univ. Prof. Wielfried Datler, Helga Kapus. Spolupráce od roku 1992 (opakované studijní pobyty, aktivní účast na kongresech,  výměna odborné literatury).
      
 • Univerzität in Klagenfurt, Fakultät für Kulturwissenschaften, Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, Abteilung für Integrationspädagogik und Soziales Umfeld, Univ. Prof. Mag. Dr. Hans Hovorka. Spolupráce od roku 1993 (studijní pobyt, reciproční přednášky na univerzitě v Brně a v Klagenfurtu, publikace přednášek, výměna odborné literatury, spolupráce v mezinárodních výzkumech na téma problematika integrace a sociálního prostředí). Pro období 2001-2004 se plánuje účast na společném mezinárodním projektu EU EQUAL-projekt (prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.).

      
Německo
 • Pädagogisches Fachseminar Karlsruhe, Abteilung Sonderpädagogik, Kurt Gredel, spolupracující školy Schule Gröniger Weg (für Geistignehinderte), Bietigheim-Bissingen, Heinz Dinkelacker,  Schule für Geistigbehinderte und Körperbehinderte, Heilbronn, Michael Rehberger, Überreigionale Arbeitsstelle Frühförderung, Hans-Joachim Strohbach (studijní pobyty možné i pro studenty, reciproční přednášky, výměna odborné literatury).

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 • Staatliche Schule für Sehbehinderte Waldkirch, Heimsonderschule St. Michael, Bernd Herrlich (studijní pobyty  pro odborné pracovníky, doktorandy, studenty, reciproční přednášky, odborná literatura).

 Granty

Česká verze English version

E-mail

Velká Británie
 • The Univerzity of Westminster, London, UK, Computer Centre for People with Disabilities, David Layock (společný grantový projekt Leonardo da Vinci, 1999-2001)
 • The Univerzity of Manchestr, UK. Účast Mgr. Zity Sýkorové na pátém světovém kongresu speciální pedagogiky (24.7.-28.7. 2000)
 • The Univerzity of Edinburgh, Scotland, účast prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc. na kursu v rámci projektu ESNE - English for Special Needs Education (4.6.-9.6. 2000)
Finsko
 • Univerzity Jyväskylski (reciproční pobyty)
Polsko
 • Akademia wychowania fizycznego Wroclaw,  Dr. Ryszard Bartoszewicz, prodziekan ds Studiów Stacjonarnych. Studijní pobyt PhDr. Pavla Mühlpachra, Ph.D. v rámci programu CEEPUS (9.3.-7.4. 1998, 1.3.-15.3. 2000).
 • Instytut pedagogiky Uniwersytet Wroclaw, Dr. Malgorzata Sekulowicz, Zaklad resocializacje i rewalidacje. Studijní pobyt PhDr. Pavla Mühlpachra, Ph.D. v rámci mezinárodní meziuniverzitní dohody (6.5.-13.5. 2000). Aktivní účast na grantovém projektu "Výzkum prevence proti rozšiřování viru HIV a AIDS na světě".
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Dr. Hab. Wladyslaw Dykcik, Institut Pedagogiky, Zaklad pedagogiky specjalnej (přednášky).
Slovensko
 • Univerzita Komenského, Bratislava, Dr. Zlatica Bakošová, CSc., Filozofická fakulta, katedra pedagogiky (přednášky).
 • Univerzita Komenského, Bratislava, Doc. Dr. Štefan Pikálek, CSc., Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky mentálne postihnutých (studijní pobyty, posudky na rigorózní a disertační práce), Prof. Štefan Vašek, CSc. (výměna odborné literatury, posudky na disertační a habilitační práce)
 • Univerzita Komenského, Bratislava, Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., doc. PhDr. M. Mikulajová, CSc., Pedagogická fakulta, katedra logopedie (přednášky).
 • Univerzita Komenského, Bratislava, Prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CSc., Pedagogická fakulta, vedoucí katedry liečebnej pedagogiky. Společná účast na mezinárodní konferenci "Terapie ve speciálně pedagogické péči", konaná v Brně v rámci projektu PHARE (4.-6.2. 2000) - řešitelé: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Mgr. Jarmila Pipeková.
 • Prešovská univerzita, Doc. PhDr. Anna Tokárová, CSc., Filosofická fakulta Prešov, katedra personálního managmentu a vzdělávání dospělých (přednášky).Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF