Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Další aktivity katedry

Spolupráce s univerzitami a odbornými pracovišti v zahraničí
Navázání vědeckovýzkumné a pedagogické spolupráce se zahraničními univerzitami a odbornými pracoviště (výběr):
Stáže studentů v zahraničí
Odborná praxe studentů


 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Česká verze

English version

E-mailDesigned by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF