Výzkumný záměrKód poskytovatele MSM
Identifikační kód 0021622443
Název výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Uchazeč Masarykova univerzita
Vykonavatel Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Doba řešení VZ 2007-2013
Předmět a cíl VZ Zahraniční cesty VZ
Dílčí cíle VZ Závěrečné zprávy VZ
Časový harmonogram VZ Pozvánky na konference
Výzkumní pracovníci VZ Prezentace
Publikační činnost VZ Fotodokumentace
Výzkumné týmy VZ Galerie publikací

 

 

 

 

 


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education