Výzkumní pracovníci: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.


D1

doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

ekologie drobných savců, didaktika terénních činností, práce s nadanými žáky ZŠ

Specializace:

činnost nadaných žáků v přírodopise a integrované terénní výuce

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • RYCHNOVSKÝ, B. Hraboš polní - multioborový biologický modelový objekt. Zbor. ref. medzinár. vedec. konfer., 5.-6.9. 2002 Nitra, Fak. Prír. Vied UKF v Nitre: 49-50.

 • LOSOSOVÁ, Z., RYCHNOVSKÝ, B. Zoofobie. Zbor. ref. medzinár. vedec. konfer., 5.-6.9. 2002 Nitra, Fak. Prír. Vied UKF v Nitre: 26-27.

 • RYCHNOVSKÝ, B., HORKÁ, H. Environmentální příprava učitelů ZŠ na PdF MU v Brně. In KOCH, J. (ed.) Pedagog. den 2003. Sbor. ref. konfer. PC Brno, 20.5. 2003 Mikulov, PC Brno: 46-52.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Integrované terénní vyučování a pedagogické praxe. In: ŠVECOVÁ, M., MATĚJKA, D., HORYCHOVÁ, I. (eds.) Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. UK v Praze, PřF: 2004. 135-137.

 • LOSOSOVÁ, Z., RYCHNOVSKÝ, B. Změny v pojetí didaktiky biologie na PedF MU v Brně. In ŠVECOVÁ, M., MATĚJKA, D., HORYCHOVÁ, I. (eds.) Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. UK v Praze, PřF: 41-43.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Integrované zahraniční terénní cvičení. In JANÍK, T., MUŽÍK, V., ŠIMONÍK, O. (eds.) Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sbor. konf. MU Brno, kat. ped. PdF a Centrum ped. výzk. PdF: 25-26. 2004

 • RYCHNOVSKÝ, B., HOFMANN, E. Alternativní pedagogické praxe na PdF MU v Brně. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Zbor. prísp.Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Univ. Komenského, Ped. fak. a Občan. sdruž. V4 pri PdF UK, 2004. 256-259.

 • RYCHNOVSKÝ, B., HOFMANN, E., Integrovaná terénní výuka geografie, biologie a tělesné výchovy. In DUBCOVÁ, A., KRAMÁREKOVÁ, H., (eds.) Geografické informácie 8 Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 156, UKF Nitra 2004: 555-561 [CD-ROM].

 • RYCHNOVSKÝ, B. Projekt "Voda" na integrovaném zahraničním terénním cvičení. In ZIMA, M., BOLEČEK, P., OMELKA, R. (eds.) Progres v biológii. Zbor. ref. z medzinár. ved. konf. 4. Biol. Dni, 8.-9. 9. 2005, FPV UKF Nitra: 298-300.

 • HOFMANN, E., RYCHNOVSKÝ, B. K současné školské reformě z hlediska přírodovědných předmětů. In Orientace české základní školy. Brno MU v Brně, Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005. od s. 294-298, 5 s. ISBN 80-210-3870-5.

 • RYCHNOVSKÝ, B., 2006 Ochrana přírody v ČR. Učební texty … kEV, 22 s.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Mezinárodní seminář VZ MSM 0021622443: "Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV", Brno 15.11. 2007

Zahraničí

 • Medzinárodná vedecká konferencia "Pedagogická prax – súčasnosť a perspektíva" UKF Nitra 2007

Publikační činnost

 • HOFMANN, E., RYCHNOVSKÝ, B., JEDLIČKOVÁ, H. 12 let výukových praxí na PdF MU při integrované terénní výuce. Pedagog. prax – súčasn. a persp. Zbor. ref. Medzinár. ved. konf., UKF Nitra 2007: 125-132.

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J., Integrovaná terénní výuka jako metoda rozvoje přírodovědného myšlení talentovaných žáků. In: ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R., (eds.): Dimenze ped. práce s nadanými žáky. Sbor. anot. mezinár. sem. VZ MSM 0021622443 "Spec. potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV", Brno 15.11. 2007.

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J., HOFMANN, E. Stacionár Jedovnice jako zařízení pro rozvoj přírodovědně talentovaných žáků. In: ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R., (eds.): Dimenze ped. práce s nadanými žáky. Sbor. anot. mezinár. sem. VZ MSM 0021622443: "Spec. potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV", Brno 15.11. 2007.

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J. Integrovaná terénní výuka jako metoda rozvoje přírodovědného myšlení talentovaných žáků. In: ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., (eds.): Dimenze ped. práce s nadanými žáky. Sbor. Refer. z mezinár. semin.15. XI. 2007, kat. pedagog. PdF MU Brno s. 211-216.

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J., HOFMANN, E. Stacionár Jedovnice jako zařízení pro rozvoj přírodovědně talentovaných žáků. In: ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., (eds.): Dimenze ped. práce s nadanými žáky. Sbor. refer. z mezinár. semin.15. XI. 2007, kat. pedagog. PdF MU Brno, s. 217-220.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb VĚDA JE ZÁBAVA-SCIENCE IS FUN. 6.-7.11.2008

Zahraničí

 • Slovenská republika: IV. Mezinárodní konference EDUCO k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na současné téma: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Tatranská Štrba 31.1.-2.2.2008.

Publikační činnost

 • HOFMANM, E., RYCHNOVSKÝ, B., JEDLIČKOVÁ, H. E-learningové on line studijní texty - elektronická učebnice pro integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, ČR. In SANDANUSOVÁ, A., MATEJOVIČOVÁ, B. (eds.) Efektivita a optimalizace přípravy učitelů, EDUCO, č. 6, ČZU Praha: 112-116. 2008 ISBN 978-80-7399-459-4.

 • HOFMANM, E., RYCHNOVSKÝ, B., JEDLIČKOVÁ, H., E-learningové online studijní texty - elektronická učebnice pro integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, ČR. In Sborník abstraktů IV. Mezinár. konfer. k probl. přípravy učitelů pro přírodověd. a zeměděl. předm. na současí. téma: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Tatranská Štrba 31.1.-2.2.2008.

 • RYCHNOVSKÝ, B., ODSTRČIL, M., POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, P., KUBEŠOVÁ, S. PŘÍRODOPIS učebnice pro 7. roč., Strunatci, 1. díl. NOVÁ ŠKOLA Brno, s.r.o., 2008. 100 s. ISBN 80-7289-094-8

 • RYCHNOVSKÝ, B., HOFMANN, E. Elektronická učebnice pro terénní výuku na Integrovaném terénním pracovišti PdF MU v Jedovnicích. In III. ročník mezinár. konfer. NOVÉ METODY PROPAG. PŘÍR. VĚD MEZI MLÁDEŽÍ aneb VĚDA JE ZÁBAVA-SCIENCE IS FUN. Sbor. přísp. UP Olomouc, Olomouc 6.-7. 11. 2008, s. 46-47. ISBN 978-80-244-2127-8.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Problematika biologie ve virtuální učebnici pro terénní výuku v Jedovnicích. In KVÍTEK, L. a kol. (eds.) Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. Sbor. recenz. přísp., UP Olomouc, s. 60-66.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: odborný seminář s mezinárodní účastí Nadaní žáci – výzva pro učitele. Seminář v rámci řešení výzkumného záměru VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáku v kontextu RVP pro základní vzdělávání v Brně dne 18.11. 2009. Přednáška:
  RYCHNOVSKÝ, B. Principy biologických věd – základ pro talentované.

Zahraničí

 • Slovenská republika: mezinárodní konference 5. biologické dni. Nitra, Biologické centrum FPV UKF v Nitře, 8.–9.10. 2009. Dvě přednášky:
  RYCHNOVSKÝ, B. Jsou naši studenti nadaní?
  RYCHNOVSKÝ, B. Plazi xerotermních biotopů CHÚ JZ Moravy jako modelové taxony specializované výuky.

Publikační činnost

 • RYCHNOVSKÝ, B. Jsou naši studenti nadaní? In OMELKA, R., KUNA, R., BOLEČEK, P., STREJČEK, F. (eds.) Progres v biológii 2009. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. Biologické dni. Edice Přírodovědec 385, FPV UKF Nitra: s. 276-278. ISBN 978-80-8094-595-4

 • RYCHNOVSKÝ, B. Plazi xerotermních biotopů CHÚ JZ Moravy jako modelové taxony specializované výuky. In OMELKA, R., KUNA, R., BOLEČEK, P., STREJČEK, F. (eds.) Progres v biológii 2009. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. biologické dni. Edice Přírodovědec 385, FPV UKF Nitra: s. 279-281. ISBN 978-80-8094-595-4.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Principy biologických věd – základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 162-169. ISBN 978-80-210-5039-6.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Principy biologických věd – základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník anotací z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2009. s. 20. ISBN 978-80-210-5023-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: mezinárodní seminář. Talent a nadání ve vzdělávání. PdF MU, 7. 9. 2010. Přednáška
  RYCHNOVSKÝ, B. Biologické vědy jako základ pro talentované.

 • České Budějovice: národní seminář. Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. PdF JčU, 25. - 26. 3. 2010. Dvě přednášky
  RYCHNOVSKÝ, B. Aktivizující výukové metody zoologických předmětů oboru přírodopis na PdF MU
  RYCHNOVSKÝ, B. Zážitková pedagogika v integrované terénní výuce na PdF MU.

Publikační činnost

 • RYCHNOVSKÝ, B. Biologické vědy jako základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 18. ISBN 978-80-210-5274-1

 • RYCHNOVSKÝ, B. Biologické vědy jako základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 151-156, 6 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • RYCHNOVSKÝ, B. Aktivizující výukové metody zoologických předmětů oboru přírodopis na PdF MU. In PAPÁČEK M. (ed.) Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 88–94. ISBN 978-80-7394-210-6.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Zážitková pedagogika v integrované terénní výuce na PdF MU. In PAPÁČEK M. (ed.) Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 95– 100. ISBN 978-80-7394-210-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • RYCHNOVSKÝ, B. Badatelsky orientované vyučování a nadaní. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 85–92, 8 s. ISBN 978-80-210-5760-9.

 • RYCHNOVSKÝ, B., HARBICHOVÁ, D. Oborový rozvoj osobnosti studenta a žáka (biologické poznatky a talentovaní). In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 93–100. ISBN 978-80-210-5760-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • .zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018