Publikační činnost pracovníků VZ: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.


D1

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Analýza legislativních podmínek a předpokladů pro práci s nadanými jedinci ve školských dokumentech České republiky. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 107 – 116. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • NAVRÁTIL, V., NOVOTNÁ, J., ŠŤÁVA, J., TRNA, J. Fyzikální a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 167 – 172. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadprůměrní, nadaní a talentovaní žáci. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 247 – 258. ISBN 978-80-7392-006-7.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • NAVRÁTIL, V., NOVOTNÁ, J., ŠŤÁVA, J., TRNA, J. Fyzikální a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník anotací z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 14. ISBN 978-80-7392-004-3.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadprůměrní, nadaní a talentovaní žáci. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník anotací z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 20. ISBN 978-80-7392-004-3.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Slovo úvodem. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník anotací z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 8. ISBN 978-80-7392-004-3.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 107 – 116. ISBN 978-80-7392-006-7.

Rok 2008

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J. ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J.: Pupils Gifted for Natural Sciences and Evaluation of Their Results Concerning Chemical Olympics. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education end Talent 1. Brno : PdF MU. 2008, str. 38-47. ISBN: 978-80-7392-033–3. Kapitola v monografii.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J.: Přírodovědně nadaní žáci a evaluace jejich výsledků v rámci chemických olympiád. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: PdF MU, 2008, str. 35-44. ISBN 978-80-7392-024–1. Kapitola v monografii.

 • ŠŤÁVA, J., VÍTKOVÁ, M. Problematika nadaných dětí ve výzkumném záměru PdF MU. In ŠENEKLOVÁ, J. Práce s talentovanou mládeží. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25. – 27. září 2008 v Brně. Brno: 2008, jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, s. 169-174, ISBN 978-80-254-3376-8.

 • ŠŤÁVA, J. Problematika nadaných dětí ve výzkumném záměru PdF MU. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník ze semináře, který se konal dne 20. listopadu 2008 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. ISBN 978-80-7392-055-5. s. 9

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠŤÁVA, J. Problematika nadaných dětí ve výzkumném záměru PdF MU. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník anotací příspěvků na seminář, který se konal dne 20. listopadu 2008 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. ISBN 978-80-7392-053-1. s. 20.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J. eds,. Učitel a nadaný žák. Sborník anotací příspěvků na seminář, který se konal dne 20. listopadu 2008 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Možnosti rozvoje nadaných žáků ve škole. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008. s. 10-21. ISBN 978-80-7392-055-5

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., ŠIMONÍK, O. Possibilities of development of gifted pupils at school. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008. s. 9-25. ISBN 978-80-7392-056-2

 • NOVOTNÁ, M., ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. The cooperation of school and pedagogical-psychological service during the care of gifted pupils. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008. s. 26-31. ISBN 978-80-7392-056-2

 • ŠŤÁVA, J. Kompetencje absolwentów studiów nauczycielskich. In SZERLAG, A. (Ed.) Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. 1.vyd. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski - Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. od s. 223-229, 6 s. neuveden. ISBN 978-83-7432-532-5

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Meody a způsoby práce s nadanými žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 170-178. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVÁK, M., ŠŤÁVA, J. Problematika nadání dětí cizinců v České republice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 179-187. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci v současné škole. In RYBIČKOVÁ, M., HLADÍK, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. první. Brno : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. od s. 111-118, 8 s. ISBN 978-80-7318-904-4

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., NOVOTNÁ, M. Problematika nadaných žáků z pohledu jejich učitelů. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. Brno : MSD, 2009, s. 21. ISBN 978-80-210-5023-5

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., NOVÁK, M. Problematika nadání dětí cizinců v České republice. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. Brno : MSD, 2009, s. 21-22. ISBN 978-80-210-5023-5

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Metody a způsoby práce s nadanými žáky. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. Brno : MSD, 2009, s. 22. ISBN 978-80-210-5023-5

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • ŠŤÁVA, J. Přístupy k nadaným žákům v současné škole; legislativa možných přístupů škol a učitelů k nadaným žákům. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 9-19, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • ŠŤÁVA, J. The integration of talented pupils at primary schools in educational documents in the Czech Republic. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 8-15, 8 s. ISBN 978-80-210-5350-2

Článek v recenzovaném časopise:

 • ŠŤÁVA, J. Legislative conditions of the education of immigrants im the Czech republic. In Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno : Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2010, 2, od s. 11-121, 11 s. ISSN 1803-6546.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANDA, M, ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 88-106, 19 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • ŠŤÁVA, J. Integrace nadaných žáků v základní škole ve školských dokumentech České republiky. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 201-206, 7 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Analýza legislativních podmínek a předpokladů pro práci s nadanými jedinci ve školských dokumentech České republiky. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD. 2010.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • JANDA, M, ŠŤÁV, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 12. ISBN 978-80-210-5274-1

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., JANDA, M., NOVOTNÁ, M., KUBIŠTOVÁ, I. Vyučovací metody vhodné pro výuku nadaných žáků a studentů. In Praktická příručka pro učitele o práci s talentovanými žáky na středních školách. první. Brno : Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2010. 44 s. ISBN 978-80-254-8122-6.

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 •  

Článek v recenzovaném časopise:

 •  

Článek v recenzovaném sborníku:

 •  

Příspěvek ve sborníku anotací:

 •  

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 •  

Rok 2012

Článek v recenzovaném časopise:

 • JANDA, M, ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Lifelong Learning and Teachers of Gifted Studenst. In Czech-Polisch Historical and Pedagogical Journal, Brno: Masaryk University, 2012, roč. 4/1012, č. 1, s. 33-46. ISSN 1803-6546.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠŤÁVA, J. Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky In MALACH, J., SKLENÁŘOVÁ, N. Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, str. 212-223. CD-ROM. ISBN 978-80-7464-167-1

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. VĚCHTOVÁ, G. Rodina a nadaní žáci. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. První vydání. Repronis Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 104-116, 13 s. ISBN 978-80-7464-104-6.

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. VĚCHTOVÁ, G. Přiravenost učitelů na práci s nadanými žáky. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. První vydání. Repronis Ostravaa: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 126-139, 14 s. ISBN 978-80-7464-104-6.

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. VĚCHTOVÁ, G.  Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. První vydání. Repronis Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 38-46, 9 s. ISBN 978-80-7464-104-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠŤÁVA, J. Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky In MALACH, J., SKLENÁŘOVÁ, N. Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012, str.32

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, str.10,ISBN 978-80-7464-104-6

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Rodina a nadaní žáci. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, str.14, ISBN 978-80-7464-104-6

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Připravenost učitelů na práci s nadanými žáky. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, str.15,ISBN 978-80-7464-104-6Verze pro tisk

© 2010-2018