Publikační činnost pracovníků VZ - D2: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.


D2

Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • ZÍTKOVÁ, J. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). In BARTOŇOVÁ, M. et al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 237-248. ISBN 978-80-7315-162-1.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ZÍTKOVÁ, J. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007, 11 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • ZÍTKOVÁ, J. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). In KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, MU, 2008, s. 279-292. ISBN 978-80-7315-168-3. ISBN 978-80-210-4708-2.

 • ZÍTKOVÁ, J. Tvořivá interpretace a lyrický text. In ŠUBRTOVÁ, M. (ed.) Nová jména v české a slovenské literatuře pro děti a mládež. Slavkov u Brna: BM Typo, 2008, s. 65-71. ISBN 978-80-903707-6-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ZÍTKOVÁ, J. Několik poznámek ke struktuře obsahu literární výchovy na základní škole. In NOVÁK, R. (ed.) Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. [CD] Ostrava: PdF OU, 2008, s. 84-89. ISBN 978-80-7368-492-1.

 • ZÍTKOVÁ, J. Uplatňování komunikačního zřetele v čítankách pro primární školu. In ZÍTKOVÁ, J. (ed.) Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. Brno: MU, 2008, s. 109-115. ISBN 978-80-210-4533-0.

 • ZÍTKOVÁ, J. Recepce lyrické poezie žáky primární školy. (Příspěvek na mezinárodní konferenci na téma Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole konané 10. a 11. 4. 2008 na PdF UP v Olomouci.) V tisku

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ZÍTKOVÁ, J. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, s. 89. ISBN 978-80-7315-167-6.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • ZÍTKOVÁ, J. Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4533-0.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • ZÍTKOVÁ, J. Slovesná tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různou úrovní individuálního čtenářství. Verbal Creativity of Pupils with Special Educational Needs and Different Quantity of Reading Books. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 275-286. 12 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ZÍTKOVÁ, J. Recepce lyrické poezie žáky primární školy. In MAREŠOVÁ, H., MACOUN, T. (eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole [CD]. Olomouc: Vydavatelství UP, 2009. 410 s. 392-400, 9 s. ISBN 978-80-244-2240-4

 • ZÍTKOVÁ, J. Ke čtenářským preferencím a schopnosti adaptivního čtení při recepci lyrické poezie u žáků primární školy. Příspěvek na konferenci Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi a mládeží – spojující i rozdělující konané na PdF UO 5. a 6. listopadu 2009. Sborník se připravuje, bibliografický údaj bude doplněn.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ZÍTKOVÁ, J. Slovesná tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různou úrovní individuálního čtenářství. Verbal Creativity of Pupils with Special Educational Needs and Different Level of Individual Reading. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 138-138, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Odborná kniha:

 •  

Kapitola v odborné knize:

 • ZÍTKOVÁ, J. K didaktické interpretaci lyriky v čítankách pro primární školu. Didactic Interpretation of Lysical Texts in the Readers for Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 191-200, 10 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ZÍTKOVÁ, J. Verbální tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami inspirovaná lyrickou poezií. In KUSÁ, J., SLÁMA, J. (eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: vydavatelství UP, 2010, s. 309-316. ISBN 978-80-244-2435-4.

Rok 2011

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ZÍTKOVÁ, J. Potenciální modelovost reflexe zdravotního postižení v učebnicích literární výchovy. Presentation of Disability in Literature Readers as a Potential Model. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 570-583, 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ZÍTKOVÁ, J. Potenciální modelovost reflexe zdravotního postižení v učebnicích literární výchovy. Presentation of Disability in Literature Readers as a Potential Model. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 73. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • ZÍTKOVÁ, J. Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. Brno: Paido, 2012. s. 205-212. ISBN 978-80-7315-236-9.

 • ZÍTKOVÁ, J. Některé aspekty literární kompetence žáků primární školy se speciálními vzdělávacími potřebami. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012. s. 35-58. ISBN 978-80-210-6053-1.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ZÍTKOVÁ, J. Obrazy zdravotně handicapovaných hrdinů v čítankových antologiích pro základní školu. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Hanex, 2012. s. 285-293. ISBN 978-80-7409-050-9.Verze pro tisk

© 2010-2018