Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.


D2

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

  • KACHLÍK, P., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním. Support of Pupils with Chronic or Another Serious Illnesses. In VÍTKOVÁ, M. et. al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 255-262. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

Článek v recenzovaném sborníku:

  • ZÁMEČNÍKOVÁ, D., KACHLÍK, P. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí.Brno: Paido, 2007, s. 696-708. ISBN 978-80-7315-150-8.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

  • VAĎUROVÁ, H., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Vzdělávání žáků s chronickým a závažným onemocněním – projekt TIMSIS, MUNI.CZ, červen 2007

Rok 2008

MD

Rok 2009

MD

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

  • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Význam edukace pro pracovní uplatnění jedinců se zdravotním postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 235-244, 10 s. ISBN 978-80-7315-198-0.Verze pro tisk

© 2010-2018