Publikační činnost pracovníků VZ - D2: RNDr. Milena Vaňurová, CSc.


D2

RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Odborná kniha:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno : Paido, 2007. ISBN 80-85931-89-3

Kapitola v odborné knize:

 • VAŇUROVÁ, M. Problémy s řešením slovních úloh. In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV (ed. BARTOŇOVÁ, M.). Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-7315-162-1

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VAŇUROVÁ, M. Znát kompetence nestačí. In. Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 191-194, ISBN 978-80-7043-548-9

 • VAŇUROVÁ, M. Problémy s řešením slovních úloh. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. CD-ROM. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8

 • VAŇUROVÁ, M. Příprava studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na práci s nadanými dětmi v matematice. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. CD-ROM. Brno: MSD, 2007, ISBN 978-80-7392-006-7

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VAŇUROVÁ, M. Problémy s řešením slovních úloh. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole.

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3. I.díl. Praha: Alter,2007. ISBN 80-7245-087-5

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3., II.díl. Praha: Alter,2007 ISBN 80-7245-088-3

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4., I.díl. Praha: Alter,2007. ISBN 80-7245-090-5

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4., II.díl. Praha: Alter,2007. ISBN 80-7245-091-3

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r. 1.díl. Praha: Alter, 2007. ISBN 80-85775-75-1

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r. 2.díl. Praha: Alter, 2007. ISBN 80-85775-76-X

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r. 3.díl. Praha: Alter, 2007. ISBN 80-85775-77-8

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r., jednodílná učebnice. Praha: Alter, 2007. ISBN 80-7245-087-5

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K.,VAŇUROVÁ, M. Kapitoly z dodaktiky matematiky (slovní úlohy a projekty). Brno, Masarykova univerzita, 2007. ISBN 80-210-3022-4

 • FRANCOVÁ, M., VAŇUROVÁ, M. Rovinné řezy mnohostěnů. [e-learningový kurz]. 2007. Dostupný z http://is.muni.cz

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Gift for Mathematics and care of the talents. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M.(Eds.) Education and talent 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 48-60. ISBN 978-80-7392-033–3.

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Matematické nadání a péče o talenty. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M.(Eds.) Výchova a nadání 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 45-56. ISBN 978-80-7392-024-1.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VAŇUROVÁ, M. Problematika matematicky nadaných dětí v přípravě učitelů na prvním stupni ZŠ. In UHLÍŘOVÁ, M. (Ed.) Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 280-284. ISBN 978-80-7043-548-9

 • VAŇUROVÁ, M. Problémy se znázorňováním úloh na 1. stupni ZŠ. In SYTAŘOVÁ, I. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - setkání učitelů matematiky. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s.39 – 46. ISBN 978-80-210-4675

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M: Objevováním známého učíme objevovat neznámé. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-054-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Objevováním známého učíme objevovat neznámé. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Učitel a nadaný žák - sborník anotací referátů. Brno : MSD, s r.o. Brno, 2008, s. 10, ISBN 978-80-7392-053

 • VAŇUROVÁ, M. Mathematically gifted children and preparation of teachers for develop their talents. In UHLÍŘOVÁ, M.(Ed.) Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teachers´s view. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. od s. 71. ISBN 978-80-244-1965-7.

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r. 1.-3. díl. Praha: Alter, 2008. ISBN 80-85775-35-2

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4.r. 1.-2. díl. Praha: Alter, 2008. ISBN 978-80-7245-145-6

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3. I.díl. Praha: Alter, 2008. ISBN 80-7245-087-5

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4., I.díl. Praha: Alter, 2008. ISBN 80-7245-090-5

Rok 2009

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Několik úloh pro práci s nadanými žáky v matematice. Some tasks for work with pupils talented in mathematics. In HANZEL, P. (ed.) Matematika z pohľadu primárneho vzdelavania. Mathematics from Primary Education View. Bánská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 25 – 30. ISBN 978-80-8083-742-6, ISBN 978-80-8083-743-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Kultivace funkčního myšlení na 1. stupni ZŠ. In HANZEL, P. (ed.) Matematika z pohľadu primárneho vzdelavania. Mathematics from Primary Education View. Bánská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 19 - 24. ISBN 978-80-8083-742-6. ISBN 978-80-8083-743-3.

 • VAŇUROVÁ,M. Námět k rozvoji tvořivosti a prostorové představivosti. In BUDÍNOVÁ,I. (ed.) Setkání učitelů matematiky II - Matematika a hry. první. Brno : Masarykova univerzita, 2009. od s. 121-126, 7 s. ISBN 978-80-210-4969-7.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Apparent performance discrepancies in solving mathematical tasks in a gifted pupil with concurrent dyslexia. In ŠIMONÍK, O.(ed.). School and talented Pupil. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s.70-90, ISBN 978-80-210-5350-2. Kapitola v odborné knize.

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. In ŠIMONÍK, O.(ed.). Vzdělávání nadaných žáků. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 93-113, ISBN 978-80-210-5349-6. Kapitola v odborné knize.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Charakteristika nadaného žáka s poruchou učení z hlediska matematických úloh. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. od s. 57-61, 5 s. ISBN 978-80-244-2511-5.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Characterization of gifted pupil with specific learning disability from mathematical tasks point of view. In Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School (The Conference Proceeding Abstracts). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2512-2.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Náměty úloh k rozvíjení představ geometrických útvarů v rovině. In BUDÍNOVÁ,I. (ed.) Setkání učitelů matematiky III - Geometrie na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s. 43-52, ISBN 978-80-210-5298-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Ukázky řešení matematických úloh nadaným žákem s poruchou učení. In ŠIMONÍK,O. (ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s. 28-39, 12 s. ISBN 978-80-210-5330-4.

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč k pracovnímu sešitu k učebnici Matematika 3, 1. a 2. díl., první vydání, Praha: Alter, 2010. 47 s. učebnice. ISBN 978-80-7245-221-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč k učebnici Matematika 3. první vydání, Praha: Alter, 2010. 96 s. učebnice. ISBN 978-80-7245-211-8.

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Developing mathematical talent by problem solving. In ŠIMONÍK, O. et al. Talented learner. Brno: Masaryk University. Faculty of Education. 2011, s.125-132.ISBN 978-80-210-5701-2

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Tvořivost žáků při tvorbě a řešení nestandardních úloh. In PĚCHOUČKOVÁ, Š. Tvořivost v počátečním vyučování matematice. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.50-54. ISBN 978-80-7043-992-0.

Článek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Diagnostika matematicky nadaného žáka z pohledu učitele. In Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prezence a školní poradenství. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2011.

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 3. učebnice, 159 s. Praha: Alter, 2011. ISBN 978-80-7245-206-4.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3. 2.díl. třetí vyd. Praha: Alter, 2011. 40 s. ISBN 978-80-7245-267-5.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • BLAŽKOVÁ,R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ,M. Kapitoly z didaktiky matematiky, slovní úlohy a projekty. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011. 84 s. ISBN 978-80-210-5419-6.

Rok 2012

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Kompetence k řešení problémů – zkušenosti z testování. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematika 5. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 41 – 45. ISBN 978-80-244-3048-5.

 • BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Motivace žáků v matematice prostřednictvím kombinatorických úloh. In NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 23 – 28. ISBN 978-80-210-5886-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Náš pohled na testování matematických dovedností žáků. In KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. (eds.) Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita. s. 81-88. ISBN 978-80-210-5876-7.

Článek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ,, M. Motivace žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím kombinatorických úloh. In NOVOTNÁ (ed.), J. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5884-2.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Náš pohled na testování matematických dovedností žáků. In KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. (eds.) Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5876-7 978-80-210-5876-7.Verze pro tisk

© 2010-2018