Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.


D2

PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Odborná kniha:

 • ŠMAHELOVÁ, B., SVOBODOVÁ, J. Kapitoly z obecné pedagogiky. 1. vyd. Brno : MSD s.r.o., 2007. 140 s. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-86633-81-7.

Kapitlola v odborné knize:

 • Kolektiv autorů ŠMAHELOVÁ, B., BABYRÁDOVÁ, H., BLAŽKOVÁ, R., FRIEDMANN, Z., JANÁS, J., JANÍKOVÁ, V., KLÍMOVÁ, K., KNOPOVÁ, B., KONUPČÍK, P., KRATOCHVÍLOVÁ, J., MATYÁŠEK, J., NOVÁČEK, V., NOVÁK, S., PECINA, J., PLUCKOVÁ, I., SKÁCELOVÁ, J., ŠTĚPÁNEK, K., ŠMAHELOVÁ, B., ZÍTKOVÁ, J., STOJAN, M., Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2008. 106 s. Pedagogika a školství. ISBN 978-80-7392-079-1

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Didaktika integrovaného vědního základu. In KRATOCHVÍLOVÁ, J., HORKÁ, H. (Eds.) Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno : MSD s.r.o., 2007. od s. 110-111, 2 s. ISBN 978-80-86633-95-4.

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 1. vyd. Brno : MSD, Brno, 2007. od s. 259-269, 10 s. ISBN 978-80-7392-006-7. CD-ROM

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 1. vyd. Brno : MSD, Brno, 2007. s. 20. ISBN 978-80-7392-004-3

Rok 2008

Odborná kniha:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. 1. vyd. Brno : MSD, spol.s.r.o., 2008. 97 s. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-7392-040-1.

Kapitlola v odborné knize:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Introduction to pedagogy. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (Eds.) Pregraduate Teacher Training 1. Brno : PdF MU, 2008. od s. 4-45, 42 s. Pedagogická teotie.

 • ŠMAHELOVÁ, B. Outline of the history of pedagogy. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (Eds.) Pregraduate Teacher Training 1. Brno : PdF MU, 2008. od s. 46-68, 22 s. Pedagogická teorie.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu. In HAVEL, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno : MSD spol. s. r. o., 2008. od s. 254-259, 5 s. ISBN 978-80-7392-052-4.

 • ŠMAHELOVÁ, B. Nadaní žáci na 1. stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník ze semináře, který se konal dne 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno : PdF MU, 2008. od s. 56-59, 3 s. ISBN 978-80-7392-055-5. CD

Rok 2009

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠMAHELOVÁ, B., ŠKRABÁNKOVÁ, J. Nadaný žák na 1. stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci. Výzva pro učitele. Brno: MSD, 2009, 1. vyd., 284 s., od s. 188 - 206, 17 s. ISBN 978-80-210-5039-6.

 • ŠMAHELOVÁ, B. Nový způsob výuky předmětu Didaktika integrovaného vědního základu. In NELEŠOVSKÁ a kol.(eds.) Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogoky. Olomouc: Votobia 2009, 1. vyd., 376 s., s. 119-123, 5 s. ISBN 978-80-7220-315-4.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Práce s mimořádně nadanými žáky na 1.stupni základní školy. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci. Výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání 18.11.2009. Brno : MSD, 2009, 27 s. s. 24-24, 1 s. ISBN 978-80-210-5023-5.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky v primární škole. Work with Gifted Pupils in Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 59-66, 8 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými dětmi na 1. stupni základní školy ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 197-200, 4 s. ISBN 978-80-210-5330-4

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými dětmi na 1. stupni základní školy ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 22. ISBN 978-80-210-5274-1

Rok 2011

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky na 1. stupni ZŠ. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci ve škole. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5760-9

Rok 2012

Článek v recenzovaném sborníku:

 • ŠMAHELOVÁ, B. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2012. od s. 220-228, 9 s. ISBN 978-80-7464-104-6.Verze pro tisk
© 2010-2018