Publikační činnost pracovníků VZ - D2: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.


D2

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Možnosti podpory technického zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. /Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.

Článek v v recenzovaném časopise:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Podpora zaměření žáků k technickým oborům a řemeslům. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, č. 51 s. 34-38. ISSN 1214-7230

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro obory technického charakteru a řemesla. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. s. 77-81. CD. ISBN 978-80-7315-150-8.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Volba studijního zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pohledy vedení základních škol. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 341- 350. ISBN 978-80-7315-170-6.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Školní poradenství – téma pro (nejen) psychologické vzdělávání učitelů. In Psychologie ve vzdělávání. Plzeň: ZČU, 2008.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Role of Basic School in Vocational Guidance for Pupils: On the Situation in the Czech Republic. In ICES 08, Fakulty of Education Eastern Mediterranean University Famagusta North Cyprus: 2008, s. 16-20.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Role školy v profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – případové studie. The Role of School in Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs – Case Studies. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 403-418, 16 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The role of basic school in vocational guidance for pupils: On the situation in the Czech republic. In BEKIR,O., HAMIT, C. (eds.) Proceedings of International conference of educational science ICES 08. 1. vyd. Famagusta : Eastern Mediterranean University, 2009. od s. 804-809, 6 s. ISBN 978-975-8401-66-6.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Emoce v procesu profesní orientace: komparace případových studií žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění příspěvku na CD ROM).

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika studijní a profesní orientace u žáků s poruchami učení a chování. Specific Aspects of Career Choice of Pupils with Specific Learning Difficulties and Behaviorel Difficulties. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 331-338, 8 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Profesní orientace na 1. stupni základní školy očima učitelů. In Komenský, Brno : Masarykova univerzita, 135, 1/135, od s. 10-15, 6 s. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. K profesní orientaci a technickému vzdělávání v základních školách. On Professional Aspiration and Technical Education in Basic Schools. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 225-241, 17 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • LAZAROVÁ, B., FRIEDMANN, Z. Tři různé podoby volby: vliv emocí a školy v případových studiích. Three Different Forms of Choice: The Influence of Emotions and School in Case Studies. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 261-289, 29 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • LAZAROVÁ, B. Poradenské týmy ve školách a jejich význam pro rozvoj školního kariérového poradenství. Guidance Teams in Schools and their Importance for Development of School Career Guidance. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 85-91, 7 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Specific Features of Professional Aspirations of Pupils with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 57-64, 8 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Okolnosti volby studijní/profesní cesty u žáků se sociálním znevýhodněním. Circumstances of Academic/Professional Choice in Pupils with Social Disadvantage. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 83-94, 12 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).Verze pro tisk

© 2010-2018