Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Soňa Chaloupková, Ph.D.


D2

PhDr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2011 2012 2013

Rok 2011

Odborná kniha:

  • CHALOUPKOVÁ, S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základní školách praktických v České republice. Brno : MU. 2011. 232 s. ISBN 978-80-210-5646-6.

Kapitola v odborné knize:

  • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Individualizace a diferenciace vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Individualization and Differentiation of Teaching Process in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 251-260, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

  • CHALOUPKOVÁ, S. Zavádění prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice. Implementing Formative Therapeutic Approaches in Teaching of Pupils in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 179-190, 12 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).


Verze pro tisk

© 2010-2018