Studijní programy

Bakalářský studijní program Magisterský studijní program Doktorský studijní program Celoživotní
vzdělávání


Aktuální studijní programy pro příslušný akademický rok jsou zveřejněny na stránkách studijního oddělení


 • Magisterský studijní program

   Magisterský studijní program – platnost do roku 2016/2017

   Magisterský studijní program - platnost od roku 2017/2018

   • Magisterský studijní program Speciální pedagogika
    studijní obor Speciální pedagogika (P, K) – SPZP  

   • Magisterský studijní program Speciální pedagogika
    studijní obor Speciální pedagogika pro učitele (P, K) – SPPU 

   • Magisterský studijní program Speciální pedagogika
    studijní obor Speciální andragogika (P, K) – SPAN

   • Magisterský studijní program Speciální pedagogika
    studijní obor Speciální pedagogika - komunikační techniky (P, K) –SPKT 

   • Magisterský studijní program Učitelství pro základní školy
    studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy – dvouoborové studium (P, K) – SP2  

   • Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy
    studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy – dvouoborové studium (P, K) – SP2S 

   • Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy
    studijní obor Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání – dvouoborové studium (K) – SPPUS 

Aktualizováno: podzim 2018 (Paa)

 


Verze pro tisk

© 2010-2018