Profil: PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.

KSpP

PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, tajemnice katedry

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, edukace žáků s tělesným postižením - somatopedie, integrativní speciální pedagogika

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • FIALOVÁ, I. Specifikace edukace dětí a žáků s epilepsií. In PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006, s. 189-198. ISBN 80-7315-120-0

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Aktivní účast na konferenci "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konané dne 12.09. 2007, v Brně, na PdF MU "Problematika výchovy a vzdělávání žáků s diagnózou epilepsie na základních školách".

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • FIALOVÁ, I. Edukace žáků s diagnózou epilepsie na základních školách. In Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. 1. vyd. Brno : MSD, spol. s.r.o. Skorkovského 70a, Brno 636 00, 2007. od s. 44 - 49, 6 s. ISBN 978-80-86633-92-3.

 • FIALOVÁ, I. Specifika edukace dětí a žáků s epilepsií. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno : Paido Brno, 2006. od s. 189-198, 10 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018