Profil: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

KSpP

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Surdopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • DOLEŽALOVÁ,L. Možnosti výuky cizích jazyků u studentů se smyslovým postižením na Masarykově univerzitě In KLENKOVÁ, J., VOJTOVÁ, V. (ed.) Komunikace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání Sborník z mezinárodní konference konané v rámci oslav 60. výročí PdF MU. CD ROM. Brno 2006

 • HORÁKOVÁ, R., DOLEŽALOVÁ, L. Specifika vzdělávání sluchově postižených žáků - článek v rámci grantového projektu doc. J. Trny – Podpora učitelů a škol při tvorbě školních vzdělávacích programů, www.svp.muni.cz, 2007

 • DOLEŽALOVÁ, L. Vizuální percepce řeči u sluchově postižených. In PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky "Speciální pedagogika očima studentům oboru", 1. 11. 2007, Brno, PdF MU. Prezentace příspěvku "Komunikační techniky užívané v komunikaci sluchově postižených studentů s vyučujícími na vysoké škole"

Publikační činnost

 • DOLEŽALOVÁ, L. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  


zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018