Profil: doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

KSpP

doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Psychopedie, edukace jedinců s autismem

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v.1. . Brno: MU, 2006, 188 s. ISBN 80-210-3971-X

 • BAZALOVÁ, B. Psychopedie. IN PIPEKOVÁ, J. (ed).Kapitoly 2., rozříšené

 • BAZALOVÁ, B. Psychoemocionální dimenze postižení. Vlastní já-identita. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.). Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání. Brno : MSD, spol. s r.o., 2005. od s. 225-228, 267 s. ISBN 80-86633-38-1

 • BAZALOVÁ, B. Osobní asistence v životě osob s tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Intregrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. Brno: Paido, 2004, s. 221-230. ISBN 80-86633-08-X

 • BAZALOVÁ, B. Otázky osobní asistence. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, 2004. s. 221-230. ISBN 80-86633-08-X

 • BAZALOVÁ, B. Informace o projektu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a o vybraných organizacích realitní péče v České republice. Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství , č. 45, s. 71-75, s. 84. ISSN 1214-723. 2006

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • 1. konference výzkumného záměru PdF MU id.č. MSM0021622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" s názvem "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole". Brno : PdF MU, 12. 9. 2007.

 • Konference "Právo být sám sebou" v rámci kampaně IMY – "Potřebujeme znát svá práva". Kampaň za práva lidí s mentálním postižením. Praha : Portus Praha, 5. – 6. 6. 2007.

 • Odborný seminář metodiky cvičení dle Weroniky Sherborn pro děti s mentálním postižením usnadňující jejich socializaci. Brno : MU, 23. 10. 2007

 • Karneval rozmanitosti. Festival poukazující na diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Filmy Sářin svět a Jak motýl. Brno : 17. 10. – 17. 11. 2007.

 • Normální festival. Festival zabývající se právy, sexualitou a sociálním začleněním jedinců s mentálním handicapem. Filmy Benny a Joon, Sněhový dort, Harvie Krumpet, Braindamadj’d…Take II, Dokument Vztahy. Praha : 12. – 16. 11. 2007.

 • Konference studentů doktorského programu speciální pedagogiky s názvem "Speciální pedagogika očima studentům oboru". Brno : PdF MU, 1. 11. 2007.

 • Odborný seminář "Autismus a lidská práva". Praha : Parlament České republiky - Senát, 19. 11. 2007.

 • Odborný seminář "Školní vzdělávací program škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením". Praha : MŚMT, 15. 10. 2007.

 • Přednáška "Možnosti zkoumání metabolických poruch u osob s autismem". Vliv na sociální začlenění. MUDr. Jaroslav Utěšený. Brno : APLA Jižní Morava, 20. 10. 2007.

 • Odborná přednáška s názvem "Efektivní psychopedagogické korekce a komplexní rehabilitace dětí s postižením". "Kinezioterapie" a "Delfinoterapie". Metody sloužící k rozvoji dětí s mentálním postižením a autismem a jejich socializaci. Dr. Anatolij G. Smoljaninov. Brno a Praha, 3. 11. a 9. 11. 2007.

 • Odborná přednáška "Bobath koncept v terapii dětí". Brno : APLA Jižní Morava, PdF MU, 10. 11. 2007.

Zahraničí

 • Pobyt v rámci mobilit učitelů ve Finsku, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 14. – 22. 4. 2007. Návštěva zařízení zabývající se začleněním jedinců s postižením do běžného života a inkluzivním vzděláváním.

 • Pobyt v rámci mobilit učitelů ve Švédsku, Mid Sweeden University, Härnösand. 17. – 24.9. 2007. Návštěva zařízení pro emigranty. Návštěva škol integrujících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Návštěva speciálních škol.

 • Exchange Event for Mainstreaming the Lessons learnt from Equal focusing of Youth Employment. Kypr, 27. – 28. 9. 2007. Mainstreaming a přechod škola – povolání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sociální podpora, inkluze, činnost neziskového sektoru, sociální služby pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007.

 • BAZALOVÁ, B. Zpráva z předvýzkumu potřeb uživatelů pro cílovou skupinu "Osoby s tělesným postižením." Předvýzkum byl realizován díky podpoře z projektu "Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce NNO na území města Brna", který byl financován z prostředků EU a SROP v rámci grantového schématu Jihomoravského kraje.

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. In Speciální pedagogika. V tisku.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • ...

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • ...

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018