Přijímací řízení – Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program speciální pedagogika. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.


Délka kurzu: 1 semestr

Cena kurzu: 15 000 Kč
Udělená akreditace: ano

Termíny přihlášek a termíny zahájení naleznete na stránkách PdF.
Aktualizováno: jaro 2018 (Paa)


Verze pro tisk

© 2010-2018