Přihláška na pracovní seminář Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky

Přihláška na pracovní seminář
Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky

pořádaný katedrou pedagogiky PdF MU v Brně, Poříčí 31 ve čtvrtek 15. 11. 2007

Jméno a příjmení:
Tituly:
Pracoviště:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
Název příspěvku v českém nebo slovenském j.:Název příspěvku v anglickém j.:


Stručná anotace (max. 6 řádků):
V Čj.:


V Aj.:


Způsob platby:
  1. úhrada při presentaci
  2. faktura – napište přesnou fakturační adresu, IČO a DIČ

TERMÍN ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 30. října 2007
v případě úhrady konferenčního poplatku fakturou: 15. října 2007

Pokyny pro psaní příspěvku:
Příspěvek zaslat v el. podobě nebo odevzdat v el. podobě při presentaci. Všechny referáty budou publikovány ve sborníku s ISBN na CD ROM a to i v případě, že se referující nemohl semináře zú¬častnit; podmínkou je uhrazení konferenčního poplatku.


K formální stránce příspěvku:
Všechny okraje 2,5 cm.
Písmo Ariel 14, nastavit automatické dělení slov.
Řádkování nejméně, tabulátor 10 b.
Mezera před odstavcem 0, za odstavcem 6.
Název příspěvku velkým písmem; název a jméno autora tučně – Ariel 16b.
Na závěr jméno a tituly, přesná adresa pracoviště, e-mail, telefon. apod.Verze pro tisk

© 2010-2018