Praxe: harmonogram praxí pro studenty speciální pedagogiky pro akademický rok 2018/2019

Podzimní semestr 2018:

 

Bakalářské studium

Jednooborové studium speciální pedagogiky

SP4BP_OXP   

Odborná praxe průběžná

   1. 10.–7. 12. 2018

SPp314

Odborná praxe průběžná

   1. 10.–7. 12. 2018

SPLBP_OXP  

Odborná praxe průběžná

   1. 10.–7. 12. 2018

SP4BP_PX2  

Odborná praxe průběžná

   1. 10.  7. 12. 2018

SPp007

Odborná praxe průběžná

   1. 10.–7. 12. 2018

SPLBP_PX2   

Odborná praxe

19. 11.–30. 11. 2018

SPpk13

Speciálněpedagogická praxe diagnostická

 1. 10.–26. 10. 2018


Dvouoborové studium speciální pedagogiky

SP7BP_ODP1   

Oborová praxe 1

   1. 10.–12. 10. 2018


Navazující magisterské studium


Jednooborové navazující magisterské studium

SP4MP_PXS2

Pedagogická praxe souvislá 2

17. 9.–6. 10. 2018

SPp517

Pedagogická praxe souvislá 2

17. 9.–6. 10. 2018

SPSMP_PXS2

Pedagogická praxe souvislá 2

17. 9.–6. 10. 2018

SPp906

Pedagogická praxe souvislá

17. 9.–6. 10. 2018

SPAMP_PXS2

Odborná praxe souvislá 2

17. 9.–6. 10. 2018

IVp113

Odborná praxe průběžná1

  1.10–7. 12. 2018

SPpK68

Speciálněpedagogická praxe diagnostická

17. 9.–27. 9. 2018
Dvouoborové navazující magisterské studium
SZ6040               Učitelská praxe 1 - průběžná          web katedry pedagogiky: 
http://www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu/

SP6003/SP6006 Učitelská praxe 3 – souvislá           
web katedry pedagogiky: 
http://www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu/ 

SPM_VPx3         Učitelská praxe 3 - souvislá            web katedry pedagogiky: 
http://www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu/

 

Jarní semestr 2019:

 

Bakalářské studium

Jednooborové studium speciální pedagogiky

SP4BP_OX1

Odborná praxe souvislá

8. 4.–3. 5. 2019

SPp315

Odborná praxe souvislá

8. 4.–3. 5. 2019

SPLBP_OX1

Odborná praxe souvislá

8. 4.–3. 5. 2019

SP4BP_OX2

Pedagogická praxe souvislá 2

25. 2.–8. 3. 2019

SPp316

Odborná praxe souvislá

25. 2.–8. 3. 2019

SPLBP_OX3

Pedagogická praxe souvislá

2 týdny v semestru dle vlastní volby

SPpK12

Speciálněpedagogická praxe

25. 2.–8. 3. 2019

SPpK14

Speciálněpedagogická praxe intervenční

25. 2.–8. 3. 2019Navazující magisterské studium


Jednooborové navazující magisterské studium

SP4MP_PXS1   

Pedagogická praxe souvislá 1

  23. 4.–3. 5. 2019

SPp516

Pedagogická praxe souvislá 1

  23. 4.–3. 5. 2019

SP4MP_PXS3     

Pedagogická praxe souvislá 3 

18. 2.–15. 3. 2019

SPp518

Pedagogická praxe souvislá 3

18. 2.–15. 3. 2019

SPSMP_PXS1   

Pedagogická praxe souvislá 1

  23. 4.–4. 5. 2019

SPp905

Pedagogická praxe souvislá 1

  23. 4.–4. 5. 2019

SPSMP_PXS3   

Pedagogická praxe souvislá 3

18. 2.–15. 3. 2019

SPp907

Pedagogická praxe souvislá 3

18. 2.–15. 3. 2019

SPAMP_PXS3   

Odborná praxe souvislá 3

18. 2.–15. 3. 2019

IVp114

Odborná praxe souvislá 2

  23.4.–10. 5. 2019

IVp115

Odborná praxe souvislá 3

18. 2.–15. 3. 2019

SPpK69

Speciálněpedagogická praxe intervenční I

    8. 4.–3. 5. 2019

SPpK70

Speciálněpedagogická praxe intervenční II

  18.2.–15.3. 2019


Dvouoborové navazující magisterské studium

SP6002    Učitelská praxe 2             průběžná                      web katedry pedagogiky: 
http://www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu/
Aktualizováno: léto 2018 (Paa)


Verze pro tisk

© 2010-2018