Praxe: pokyny prezenční bakaláři – jednooborové studium

JARNÍ SEMESTR


Studijní program Speciální pedagogika

SPp315 (SP4BP_OX1) – 4. semestr
SPp316 (SP4BP_OX2) – 6. semestr

Studijní program Speciální pedagogika - komunikační techniky

SPpK12 (SPLBP_OX1) Speciálněpedagogická praxe 
- 4. semestr
 SPpK14 (SPLBP_OX3) Speciálněpedagogická praxe intervenční - 6. semestr


PODZIMNÍ SEMESTR

Odborná praxe průběžná začíná ve 3. týdnu podzimního semestru.


Studijní program Speciální pedagogika

SPp314 (SP4BP_OXP) - 3. semestr
SPp007 (SP4BP_PX2) - 5. semestr
Vážené studentky, vážení studenti, vybrali jste si volitelný předmět Odborná praxe průběžná 2. Pokyny k vykonání volitelného předmětu si domluvte u:

Studijní program Speciální pedagogika - komunikační techniky

SPpK13, SPLBP_PX2 
Speciálněpedagogická praxe diagnostická - 5. semestr


Aktualizováno: jaro 2018 (Paa)
 


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education