Praxe: pokyny kombinované studium – Speciální pedagogika pro učitele

SPk906 Speciálněpedagogická praxe diagnostická – 2. semestr


SPk905 Pedagogická praxe souvislá
 – 4. semestr


SP7MK_OPRX  Pedagogická praxe souvislá
 – 4. semestr


SP7MK_SPP Speciálněpedagogická praxe

 


Aktualizováno: léto 2018 (Paa)


Verze pro tisk

© 2010-2018