Praxe - pokyny kombinované studium - Komunikační techniky Mgr.

Studijní program Speciální pedagogika - komunikační techniky

SPkK68 Speciálněpedagogická praxe diagnostická - 2. semestr
SPkK68 Speciálněpedagogická praxe intervenční - 4. semestr


Verze pro tisk

© 2010-2018