Pozvánka na konferenci: Dimenze pedagogikcé práce s nadanými žáky

KATEDRA PEDAGOGIKY
PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY


pořádá ve čtvrtek 15. listopadu 2007
pracovní seminář
s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku práce učitele s nadanými žáky s názvem


Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky
Zvláštní pozornost bude věnována požadavkům na práci učitele v inkluzívní škole. Seminář je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného záměru PdF MU MSM0021622443
Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZVprof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

 

Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

řešitel výzkumného záměru   vedoucí katedry
  PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.  
  organizační garant semináře  

Program semináře:


Prezentace

 

9.15 – 10.00 hod.

Jednání v plénu

 

10.00 -12.00 hod.

 

 

úvodní referát – doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
K současnému stavu edukace nadaných žáků

Přestávka

 

12.00 -13.00 hod.

Jednání v plénu

 

13.00 –16.00 hod.


Organizační pokyny:

Konferenční poplatek činí 200 Kč. Poplatek lze uhradit hotově při presentaci nebo fakturou. Pokud chcete platit fakturou, sdělte prosím přesnou adresu pracoviště, které fakturu uhradí, IČO a DIČ.
Sborník příspěvků bude vydán na CD.


Kontaktní osoby, (informace):

pí. L. Bauerová, sekretářka katedry
tel. 00 420 549 493 238
bauerova@ped.muni.cz

PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
tel. 00 420 549 493 238
skrabankova@ped.muni.cz


Přihláška na pracovní seminář Dimezne pedagogické práce s nadanými žáky


Verze pro tisk

© 2010-2018