Participující školy - Základní škola speciální Blansko

Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27


Naše škola má 6 součástí:

 • Základní škola praktická
 • Základní škola speciální
 • Spaciální pedagogické centrum
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Internát

Základní škola praktická je školou s 1. – 9. postupným ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem s lehkým mentálním postižením a vícečetným postižením. Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením, často provázeným dalším postižením, v 1. – 10. postupném ročníku. Žáci jsou ve škole rozděleni do 6 tříd podle druhu a stupně zdravotního postižení, podle věku a podle vzdělávacího programu. Jsou vzděláváni malotřídním způsobem. Denní vzdělávání v rámci povinné školní docházky škola realizuje také pomocí Individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP. Vzdělávání garantuje učitel, s ním v týmu spolupracuje vychovatel, u žáků s nejvyšší úrovní potřebné pedagogické podpory také asistent pedagoga. Vzhledem k míře speciálních vzdělávacích potřeb žáků je ve škole realizován systém ucelené rehabilitace, kdy vzdělávání žáků je obohaceno o jejich zařazení do podpůrných terapií a výchov.

Do ucelené rehabilitace patří:

 • Fyzioterapie
 • Logopedie
 • Arteterapie
 • Canisterapie
 • Hypoterapie
 • Snoezelen

Ve škole je dobře vybavená malá tělocvična. Dále je zde místnost pro smyslovou výchovu vybavená vodním lůžkem a řadou stimulačních pomůcek – SNOEZELEN. Zde probíhají relaxační cvičení, baby masáže, bazální stimulace. Dále se zde nachází nadstandardně vybavená fyzioterapie včetně vodoléčby a rehabilitačních přístrojů. V přízemí je také zařízený výtvarný ateliér a keramická dílna. Součástí školy je také školní kuchyně, školní družina, která má 3 oddělení, internát s kapacitou 11 lůžek. Okolo školy je hezká zahrada vybavená relaxačními prvky, které jsou bezbariérově přístupné i žákům na invalidním vozíku.
Jsou zde také umístěny pracovny školního speciálního pedagoga a speciálně pedagogického centra. Speciální pedagog vytváří plám ucelené rehabilitace, pracuje se žáky individuálně nebo skupinově v oblasti logopedické péče a vede canisterapii. SPC - psycholog, psychoped, logoped a sociální pracovník - poskytují poradenský servis klientům v rámci Jihomoravského kraje.

Pedagogický sbor naší školy má 6 učitelů, 9 vychovatelů a 3 asistenty pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci v oboru speciální pedagogika.

Škola pořádá různé akce – Mikulášské besídky, Vánoční besídky, besídky ke Dni matek, sportovní dny, kulturní vystoupení.

Pravidelně organizuje regionální hudební setkání zdravotně postižených dětí a mládeže v Rájci – Jestřebí.

Spoluorganizujeme také Mezinárodní hudební festival na Plumově.

Pravidelně také prezentujeme naši školu na celostátním keramickém jarmarku v Kunětátě na Moravě.

Ve spolupráci s občanským sdružením registrovaným při škole organizujeme každou plesovou sezonu maškarní ples naší školy.

Občanské sdružení „Počítáte s námi ?“ se snaží zejména prostřednictvím projektů spolufinancovat nadstandardní služby poskytované školou žákům a jejich rodičům.

Škola také dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU Brno, Střední pedagogickou školou v Boskovicích a dalšími střednímí a vysokými školami a umožňuje studentům odbornou praxi a možnost tvorby bakalářských a diplomových prací.Verze pro tisk

© 2010-2018