Participující školy - Základní škola Štolcova

Základní škola, Brno, Štolcova 16


Adresa: Štolcova 16, 618 00 Brno

Telefon: 548 424 061

www stránky: www.autistickaskola.cz

e-mail: autistickaskola@seznam.cz


Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. David Drápela

e-mail: davadrap@centrum.cz

Telefon: 548 424 067

Mobil: 775 334 472


Základní škola Brno na ul. Štolcova od roku 2003 vzdělává žáky s PAS (poruchy autistického spektra) v kombinaci s mentálním, tělesným případně smyslovým postižením, ve věku od 5 let do ukončení povinné školní docházky. Školu navštěvují děti z celého Brna a jeho okolí.

V současné době je ve škole 7 tříd pro žáky s PAS (42 žáků) a 3 třídy pro žáky s lehkým stupněm mentálního postižení (28 žáků). V každé třídě pro žáky s PAS jsou dva učitelé a asistent pedagoga na ½ úvazku. Každá třída má oddělení školní družiny s vychovatelem.

Výchova a vzdělávání žáků probíhá dle metodiky Strukturovaného učení. Pro rozvoj komunikace, používáme metodiku Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS). Žáci jsou vzděláváni dle vzdělávacího programu zvláštní školy, pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy nebo dle školního vzdělávacího programu Klíč.

Součástí školy je speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s PAS. Škola, ve spolupráci s Asociací pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s., realizuje vzdělávací semináře se zaměřením na autismus.


Verze pro tisk

© 2010-2018