Participující školy - Základní škola Pavlovská

Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace


Statutární zástupce školy: Mgr. Lumír Sedláček

Zástupce ředitele: Mgr. Eva Orlovská

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Zezulková

e-mail: zezulkova@zspavlovska.cz

Telefon: 547 381 221

www stránky: www.zspavlovska.cz


Škola se nachází v Brně – Kohoutovicích uprostřed sídliště. Našim cílem je být školou komunitní. Chceme nejen vzdělávat, ale umožnit širokému okruhu lidí kvalitně trávit volný čas.

V naší škole se vzdělává 337 žáků v 15 třídách. Jsme školou bezbariérovou. Od školního roku 2006/2007 učíme podle vlastního vzdělávacího programu.

Žáci mají možnost trávení času ve volnočasových aktivitách: keramický kroužek, pěvecký kroužek, výtvarný kroužek, kroužek vaření, aerobic, florbal, fotbal, Čiba sport athletic, výuku hry na hudební nástroj, balet, náboženství, příprava k přijímacím zkouškám z M a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dyslektický kroužek.

V současné době evidujeme 70 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 6 žáků individuálně integrujeme.

Žákům 1. stupně nabízíme možnost aktivní i pasivní relaxace a odpočinku před i po vyučování ve Školní družině.


Verze pro tisk

© 2010-2018