Participující školy - Základní škola Mikulov


Adresa: Školní 1, 692 01 Mikulov

Ředitelka: Mgr. Eva Divoká

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Malina

Telefon / fax: 519 510 134

Mobil: 724 216 675

www stránky: www.zsspmikulov.cz


O škole

Jsme úplnou základní školou pro žáky se všemi stupni mentálního postižení a s kombinovanými vadami. Škola má ředitelství v Mikulově, Školní 1, kde jsou všechny ročníky ZŠ praktické i ZŠ speciální. Máme jedno odloučené pracoviště ZŠ speciální a přípravný stupeň na ulici Růžová 1/3, které je v prostorách dětského denního stacionáře. Zajišťujeme také domácí a individuální vzdělávání žáků.

Škola poskytuje úplné služby v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídka služeb je podporována výborným materiálně-technickým zázemím v nové budově školy s tělocvičnou a hřištěm s umělým povrchem, kvalitně vybavenými odbornými učebnami (dílny, cvičná kuchyň, výtvarná, hudební a počítačová učebna). Také díky tomu můžeme žákům každý školní rok zajistit bohatou nabídku zájmových kroužků v rámci školního klubu.

V rámci projektu VIP - Kariéra máme funkční školní poradenské pracoviště se školním psychologem,výchovným poradcem a metodikem prevence sociálně patologických jevů.

Pro žáky organizujeme celou řadu především sportovních akcí jak na úrovni školy, tak i v rámci výborné spolupráce mezi školami našeho typu okresu Břeclav a Jihomoravského kraje. Realizujeme každoročně řadu školních projektů, které sdružujeme pod názvem "Mozaika školních akcí".
V rámci výuky poskytujeme žákům canisterapii, hipoterapii, poradnu školního psychologa, kterou mohou také využít rodiče žáků v rodičovské skupině.
Při škole funguje školní družina.

V letošním školním roce 2009/2010 máme celkem 68 žáků, z toho 43 žáků v ZŠ praktická, 9 žáků v ZŠ speciální a 16 žáků ve stacionáři v rehabilitačním programu.
Výuku zajišťuje celkem 14 pedagogů a 2 asistenti pedagoga.Verze pro tisk

© 2010-2018