Participující školy - Mateřská škola a Základní škola Vyškov

Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55

Kontaktní osoba pro praxe:

Mgr. Olga Gabrielová, ředitelka školy : tel. 517 348 909, 723 088 231
Mgr. Jitka Kozáková, učitelka: tel. 517 348 909

Organizační schéma školy:

 • ZŠ (praktická) - 6 tříd, 62 žáků
 • ZŠ (speciální) - 4 třídy, 26 žáků
 • ZŠ (při zdravotnickém zařízení) - 1 třída
 • MŠ Revoluční 14 - 2 třídy, 20 žáků
 • MŠ (při zdravotnickém zařízení) - 1 třída
 • Školní družina - 1 oddělení, 16 žáků

Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním.

Vyučujeme podle vzdělávacích programů:
 • Škola pro život
 • Vzdělávací program – základní škola: 16 847/96 – 2
 • Vzdělávací program - zvláštní škola: 22 980/97 – 22
 • Vzdělávací program – pomocná škola: 24 035/97 – 22
 • Rehabilitační vzdělávací program: 15 988/2003 – 24

Základní škola při zdravotnickém zařízení poskytuje základní vzdělání žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Vyučujeme podle vzdělávacího programu:

 • Škola pro podporu zdraví
 • Vzdělávací program – základní škola: 16 847/96 – 2

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením.

Vyučujeme podle vzdělávacího programu:
 • Hrajeme si celý rok

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Vyučujeme podle vzdělávacího programu:

 • Radostné a hravé uzdravování

Zaměstnanci školy:

 • Ředitelka školy
 • Zástupkyně ředitelky školy
 • 1 vychovatelka
 • 4 asistenti pedagoga
 • 19 učitelů
 • 7 správních zaměstnanců

Na škole pracují zájmové kroužky (logopedický, výtvarný, sportovní, taneční, vaření, základy práce na PC, angličtina). Nabízíme ballterapii, canisterapii, hipoterapii, spolupracujeme s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Paprsek, s organizací Piafa.

www stránky: www.mszsvyskov.cz


Verze pro tisk

© 2010-2018