Participující školy - Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Kociánka

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené,
Brno, Kociánka 6


Adresa: Kociánka 6, 612 00 Brno 12

www stránky: www.skola-kocianka.cz

kontaktní osoba pro praxe: PaedDr. Jana Kučerová, tel. : 515 504 232, kucerova@sskocianka.cz

ředitelka školy: PaedDr. Jana Kučerová

zřizovatel školy: Jihomoravský kraj
Škola má tyto součásti:

  • Mateřskou školu (63 dětí)
  • Základní školu (29 žáků)
  • Základní školu praktickou (40 žáků)
  • Základní školu speciální(57 žáků)
  • Speciálně pedagogické centrum

Poskytujeme péči a vzdělávání dětem zpravidla od 3 let až do ukončení povinné školní docházky. Přijímáme děti a žáky s tělesným a neurologickým postižením, s genetickými a metabolickými poruchami postihujícími hybnost, chronicky nemocné nebo oslabené, s autismem a autistickými rysy, s kombinovaným postižením, kdy se kombinuje tělesné postižení s mentálním postižením, smyslovou vadou nebo závažnou poruchou komunikace. Přijímáme i děti a žáky zdravé do výše 25% na třídu.Škola se nachází v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež. Ústav poskytuje svým klientům, kteří jsou zároveň i žáky školy, celou řadu služeb : ubytování, stravování, zdravotní péči, rehabilitaci, psychologickou a logopedickou péči i celou řadu terapií – ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii. Škola zajišťuje dětem a žákům pouze vzdělávání a za tímto účelem Ústav pronajímá škole svoje budovy.


Škola má také několik odloučených pracovišť:

  • ul. Terezy Novákové 62a, Brno – Řěčkovice (5 tříd pro děti s kombinovanými vadami a autistická třída)
  • Dětské centrum, Hlinky 132/135, Brno – Pisárky (1 třída MŠ)
  • Dětské centrum, Voroněžská 5, Brno – Žabovřesky (2 třídy MŠ)

Prosíme studenty, kteří mají zájem vykonávat praxi v našem zařízení, aby si přinesli písemnou žádost adresovanou vedení školy, kde se představí, podrobně popíší o jakou praxi jde, v jakém v rozsahu a období má být vykonána. Dále předloží materiály z fakulty, které jsou součástí praxe. Doporučujeme, aby si studenti před započetím prošli internetové stránky školy a udělali si o škole konkrétní představu. Stejně doporučujeme nahlédnout i do školního vzdělávacího programu, který je také součástí internetových stránek.


Verze pro tisk

© 2010-2018