Participující školy - Mateřská škola a Základní škola Barvičova, Brno

Mateřská škola a Základní škola Barvičova, Brno


Škola „Barvička“ je speciálně pedagogické zařízení. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. „Barvička“ slučuje mateřskou školu a základní školu praktickou (dříve Zvláštní škola).

Do 30. 6. 2005 fungovala škola pod názvem Speciální školy Brno, Barvičova 54. K 1. 7. 2005 došlo ke změně názvu na Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova 54.

Budova školy je patrová vila se zahradou a nachází se v klidném prostředí Masarykovy čtvrti. Je obklopena rodinnými domy, zelenými plochami a školní zahradou. V blízkosti školy je velký lesopark, dětské hřiště a areál „Kraví hora“.

Dostupnost MHD je dobrá. Ke škole přijíždí autobusová linka 51 od hlavního nádraží a trolejbusová linka 39 ze středu města – zastávka Kampelíkova.

Velikost školy

Škola má kapacitu 40 žáků, z toho 20 pro mateřskou školu a 20 pro základní školu. Mateřská škola je rozdělena na dvě třídy po deseti dětech. Základní škola je neúplná a poskytuje základní vzdělání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, dětem s poruchou autistického spektra (dále jen děti s PAS), dětem s hyperaktivitou, poruchami chování a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.

Je členěna na tři třídy.

Vybavení školy

V přízemí budovy školy jsou dvě herny pro mateřskou školu, školní družina a školní jídelna, v patře pak třídy základní školy. V mezipatře je pracovna logopeda. V suterénu budovy se nachází tělocvična, relaxační kout a místnost pro individuální výuku.

Škola má dostačující hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s normami).

Herny jsou vybaveny odpovídajícím dětským nábytkem, televizí s videem a CD přehrávačem. Děti mají k dispozici hračky ve volných policích, dostatek materiálů pro rozvoj jemné i hrubé motoriky, hračky pro rozvoj rozumových schopností, pro individuální i skupinové aktivity. Součástí každé herny jsou koutky pro individuální práci.

Třídy základní školy jsou vybaveny jednomístnými a dvoumístnými žákovskými lavicemi, jejichž uspořádání lze měnit podle potřeby a charakteru výuky, televizorem s videem a DVD přehrávačem. V každé třídě je samostatný počítač s řadou výukových programů. Pro výuku žáků je k dispozici řada speciálních pomůcek. Žáci mají ve třídách odpočinkový a hrací prostor.

K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových činností slouží tělocvična vybavená cvičebním nářadím a rehabilitačními pomůckami.

Škola je obklopena zahradou s travnatými plochami, ovocnými a okrasnými stromy, květinovými záhony. Pro mladší děti je na zahradě pískoviště a dřevěné prolézačky odpovídající normám EU. Zahradu z velké části udržují sami žáci v hodinách pracovních činností a v rámci řízené činnosti školní družiny. Součástí zahrady je i venkovní třída, která je za hezkého počasí využívána k výuce.

Kontakty: sps.barvicova@bm.orgman.cz
Tel. 543241378

Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5,60182 Brno
Odbor školství

Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. Libuša Karolová
libusakarolova@seznam.cz


Barvička nabízí zájmové útvary:

Hry s počítačem, Příprava předškoláků, Výtvarná dílna pro děti z MŠ, kroužek Výtvarníček, Tvořivá dramatika, Čtenářský klub


Podrobněji o nás na: www.zsmsbarvicova.estranky.czVerze pro tisk

© 2010-2018