Participující školy - Dětský domov a Základní škola Vizovice

Dětský domov a Základní škola Vizovice - součástí Základní škola praktická


ZŠ praktická je organizována jako úplná základní škola s výukou ve spojených ročnících. Vzdělávání probíhá na základě ŠVP pro žáky s mentálním postižením - lehké. Dále máme jednu třídu speciální s výukou podle vzdělávacího programu pro pomocnou školu.

Výuka probíhá v budově školy na Masarykově náměstí s výjimkou pracovního vyučování, které probíhá ve školních dílnách umístěných v budově dětského domova na ulici 3. května. Škola je malá, s rodinným prostředím, které umožňuje uplatňování individuálního přístupu ke všem žákům.


Více na www.ddzsvizovice.cz


Verze pro tisk

© 2010-2018