Oslavy

V roce 2019 uplynulo 25 let od založení katedry speciální a (teď už i) inkluzivní pedagogiky.

Toto výročí jsme se připomněli několika akcemi, které se konaly v průběhu celého roku. Společným pojítkem všech plánovaných aktivit byla Role speciální pedagogiky v současnosti. 


Měli jsme možnost navštívit přednášky odborníků od nás i ze spřátelených zahraničních univerzit, workshopy pod vedením našich studentů, společná setkávání, konference, ale také výstavy, prezentace, semináře.

Zajímá vás skutečný stav společného vzdělávání v jiných zemích, jako je např. Dánsko, Švédsko, Finsko? Chcete znát postoje společnosti a přístupy k edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto zemích? Víte, jaké aktuální problémy řeší v těchto zemích?

Připravili jmse cyklus přednášek „Special Education in International Perspectives“. Cílem tohoto cyklu bylo seznámit účastníky s konceptem speciálního a inkluzivního vzdělávání v internacionálních souvislostech. Posluchači měli možnost nahlédnout do práce zahraničních odborníků z oblasti mezinárodních přístupů k možnostem speciálního a inkluzivního vzdělávání.

Chcete vědět, jak vám 
speciálně pedagogické postupy mohou pomoci ve vaší praxi? Jak pracovat s dětmi s postižením či znevýhodněním?

Pak byly připravené výstavy, přednášky a semináře, vedené zaměstnanci Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky a jejich hosty. 
Z výstav jmenujme fotografie Lenky Hatašová – Od rozštěpu k úsměvu; Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno – Domov je doma. Společně to zvládneme, Centrum pro dětský sluch – Deset let s TamTamem a Spolek Vodicí pes, z. s. – Veď mě ve tmě. 


Aktuálně vystavujeme:

Výstava "I obrazem mluvím" autorů Petra Rozsypala a Jiřího Dohnala z Domova Kamélie Křižanov. Výstavu můžete navštívít  na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU (2. n. p. budovy A, Poříčí 9) do 20. března 2020.

Většina akcí byla organizována za účelem získání informací, jak osobně můžete přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo jak u dětí s problémovým chováním pomáhá intervence výtvarnými technikami. Účastníkům jsme dali možnost vyzkoušet různé metody či intervence na vlastní kůži. Například získali prožitky z procesu tvorby, kde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává fantazie, kreativita, dobrodružství vyzkoušet něco nového a především odvaha projevit se. 

Část workshopů byla vedena studenty Speciální pedagogiky. 

A co dál? Naše energie ani nápady se ještě nevyčerpaly, proto plánujeme pokračovat v nabízení aktivit i na tento rok. Sledujte proto náš facebook, ať vám některé aktivity neutečou... 


 


Aktualizováno: leden 2020 (Paa)

 

 


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education