Oslavy

Letos uplyne 25 let od založení katedry speciální a (teď už i) inkluzivní pedagogiky.

Plánujeme toto výročí připomenout několika akcemi, které se budou konat v průběhu celého roku 2019. Společným pojítkem všech plánovaných aktivit je Role speciální pedagogiky v současnosti. 


Čekají na vás například přednášky odborníků od nás i ze spřátelených zahraničních univerzit, workshopy pod vedením našich studentů, společná setkávání, konference, ale také výstavy, prezentace, koncert, divadlo.


Zajímá vás skutečný stav společného vzdělávání v jiných zemích, jako je např. Dánsko, Švédsko, Finsko? Chcete znát postoje společnosti a přístupy k edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto zemích? Víte, jaké aktuální problémy řeší v těchto zemích?

Pro vás máme cyklus přednášek „Special Education in International Perspectives“. Cílem tohoto cyklu je seznámit účastníky s konceptem speciálního a inkluzivního vzdělávání v internacionálních souvislostech. Posluchači budou mít možnost nahlédnout do práce zahraničních odborníků z oblasti mezinárodních přístupů k možnostem speciálního a inkluzivního vzdělávání.

Chcete vědět, jak vám 
speciálně pedagogické postupy mohou pomoci ve vaší praxi? Jak pracovat s dětmi s postižením či znevýhodněním?

Pak jsou tu pro vás připravené výstavy, přednášky a semináře, vedené zaměstnanci Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky a jejich hosty. 

Aktuálně vystavujeme:

V RUVu:Lenka Hatašová – Od rozštěpu k úsměvu. 

Na chodbě: Domov je doma. Společně to zvládneme. Příběhy zapůjčené od 
Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno. 

Bližší informace najdete zde.


Chcete vidět, jak osobně můžete přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?  Nebo jak u dětí s problémovým chováním pomáhá intervence výtvarnými technikami? Chcete si je sami vyzkoušet?  

Chcete poznat prožitky z procesu tvorby, kde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává fantazie, kreativita, dobrodružství vyzkoušet něco nového a především odvaha projevit se?

Pokud jste odpověděli kladně na alespoň jednu z výše uvedených otázek, pak právě pro vás připravujeme na podzim další workshopy, vedené studenty Speciální pedagogiky. 

Sledujte náš facebook, ať vám některé aktivity neutečou... 


 


Aktualizováno: červen 2019 (Paa)

 

 


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education