Státní závěrečné zkoušky a Závěrečné zkoušky

Bakalářské studium Navazující magisterské studium CŽV - doplňující CŽV - rozšiřující


SZZ u studijních programů speciální pedagogiky

Jednou z podmínek k přihlášení se ke státní (závěrečné) zkoušce je absolvování praxe. Viz pokyny k praxím.

UPOZORNĚNÍ: A
ktuální okruhy z pedagogiky a psychologie naleznete na stránkách příslušných kateder.
 

Okruhy ke SZZ

Bakalářské studium


Navazující magisterské studium

Studijní program Speciální pedagogika

Studijní program Speciální pedagogika – komunikační techniky

Povinná část:

Volitelná část:

Studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika pro učitele (SPSMK, SPSMP)


Studijní program Učitelství pro základní školy (SP2MP, SP7MP), Učitelství pro střední školy (SP3MP, SP7MP) obor Speciální pedagogika
Studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální andragogika (současná akreditace)


Dostudování podle staré akreditace (do 2016)
  • Speciální andragogika
  • povinná pro Speciální andragogiku osob se zdravotním postižením i Speciální andragogiku osob se sociálně patologickými projevy chování.

Střední školy (SP3MK), obor Speciální pedagogika pro učitele
  • Učitelství pro střední školy – Speciální pedagogika pro učitele (SP3MK)


CŽV – doplňující

CŽV – rozšiřující

CŽV – doplňující, kvalifikační

  •  Aktualizováno: zima 2018 (Paa)


Verze pro tisk

© 2010-2018