Mezinárodní projekty - ACTION

AKTION ÖSTERREICH - TSCHECHISCHE REPUBLIK
Wissenschafts - und Erziehungskooperation
AKTION ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO
spolupráce ve vědě a vzděláváníMezinárodní seminář probíhá v jarním semestru 2007 na téma

 

 

Komunikace zaměřená na člověka
vycházející z Rogersovských přístupů v terapii

 


Na semináři spolupracují 2 univerzity – výuku studentů z obou univerzit zajišťují i učitelé z těchto dvou škol


Univerzita Vídeň
Institut für Knowledge and Business Engineering
Research Lab for Educational Technologies


Masarykova Univerzita
PdF Katedra speciální pedagogiky


Cílová skupina:
 • Studenti speciální pedagogiky
 • Studenti Institut für Knowledge and Business Engineering
 • Research Lab for Educational Technologies - 7

Celkem 14 studentů


Lektoři:

 • Uni Vídeň
  • Prof. Dr. Renate Motschnig
  • PhDr. Ladislav Nykl, Ph.D.
 • MU Brno
  • PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • PhDr. Petra Hamadová, Ph.D.

Výuka probíhá ve dvou výjezdových víkendových seminářích

 • 1. - 3. 3. 2007
 • 12. - 14. 4. 2007

Forma výuky je založena na interaktivním prožitku.

V seminářích pracujeme na:

 • větší sebeakceptaci, sebespolehnutí, sebeurčení
 • větší akceptaci druhých
 • lepší porozumění sobě a druhým
 • větší harmonizaci s vlastním sebeideálem, více rovnováhy, méně nezdravého stresu
 • větší flexibilitě a otevřenosti vůči novým zkušenostem
 • lepši se přiblížení k realitě, zlepšení kompetence v rozhodování
 • kompetentní a nápomocná komunikaci v profesním i osobním životě

Odkaz na:
http://www.pri.univie.ac.at/courses/ipzk/ss07/Verze pro tisk

© 2010-2018