Aktivizační a vzdělávací centrumPROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ


 

 

 

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ
 

s názvem „AKTIVIZAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM“

CZ.04.1.03/3.1.15.1/0191
číslo priority 3.3
název priority Rozvoj celoživotního učení
číslo opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
číslo podprogramu 15A, program podpory: Zlepšování podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiŘEŠITELKA PROJEKTU:   prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

PARTNEŘI PROJEKTU:

        
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ČESKÝM STÁNÍM ROZPOČTEM


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education