Evropská agentura

Stránky Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání


Kdo jsme

Jde o evropskou organizaci založenou ministerstvy školství členských zemí, jejímž cílem je poskytnout prostor pro spolupráci v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Záměry a cíle

Hlavním záměrem, který si klademe, je zkvalitňování koncepce i praxe vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento záměr respektuje takové hodnoty, jakými jsou rovnost příležitostí, dostupnost, inkluze a prosazování kvality ve vzdělávání při současném uznávání rozdílů národních specifik v koncepci, praxi i kontextu vzdělávání.

V souvislosti s naplňováním těchto záměrů si klademe následující strategické cíle:

 • prosazovat kvalitu v oblasti speciálního vzdělávání prostřednictvím trvalé podpory široké evropské spolupráce
 • působit jako evropský zprostředkovatel šíření informací a umožnit přístup k odborným poznatkům a zkušenostem členských zemí dalším zemím umožnit odborným pracovníkům snadnější přístup k důležitým informacím

Hlavní cílovou skupinou jsou politici, experti a další odborníci, kteří ovlivňují koncepci speciálního vzdělávání i způsob jejího naplňování v praxi. Tyto cílové skupiny z členských zemí se mohou na Agenturu, jakožto evropské centrum odborných poznatků, obracet i jako na organizaci, která různými formami výměny informací a zkušeností napomáhá zvyšovat a rozvíjet odbornou stránku výuky.


Naše činnost je založena na podpoře ministerstev školství členských zemí. Politicky a finančně jsme podporováni rovněž institucemi Evropské unie - Evropskou komisí a Evropským parlamentem.


Časopis Agentury


Publikace Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání
 

Všechny publikace agentury jsou přístupné v elektronické i tištěné formě.
Uživatelé si mohou zdarma stáhnout všechny publikace Agentury v textové podobě ve formátu MS Word nebo v grafické podobě ve formátu Adobe pdf z webové stránky
Všechny publikace Agentury jsou podpořeny DG Education, Training, Culture and Multilingualism of the European Commission


 • Individuální plán přechodu do zaměstnání
  Období podpory přechodu ze školy do zaměstnání
  Více informací naleznete v Transition Database Agentury
  2006

 • Raná péče
  Analýza situace v Evropě
  Klíčové aspekty a doporučení
  Více informací naleznete na webových stránkách Agentury
  2005

 • Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol
  Více informací naleznete na webových stránkách Agentury
  2005

 • Inkluzivní vzdělávání a praxe ve třídě
  (první stupeň základní školy)
  Více informací je k dispozici na webových stránkách agentury IECP
  2003

 • Přechod ze školy do zaměstnání
  Hlavní problémy, obtíže a možnosti jimž čelí studenti se speciálními vzdělávacími potřebami v šestnácti evropských zemích
  Více informací je k dispozici v databázi agentury
  2002

 • Informační a komunikační technologie ve speciálním vzdělávání
  Současný rozvoj v sedmnácti evropských státech
  Databáze informací agentury o IKT ve speciálním vzdělávání
  2001Webové stránky tvořené v rámci projetku

 


Verze pro tisk

© 2010-2018