Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách
Název projektu: Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách
Grantové číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0160
Zkrácený název projektu: Podpora pedagogické praxe
Název projektu anglicky: Support of Teaching Practice of Special Education Students with Focus on Implementation of School Educational Programmes in Special Schools
Datum zahájení projektu: 1.6.2009 Předpokládané datum ukončení projektu: 31.5.2012
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36,0
Číslo prioritní osy: 2 Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 2.2 Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Řešitel projektu: Pedagogická fakulta MU, Katedra speciální pedagogiky, Poříčí 9, Brno
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.


Představení projektu

Seznam participujících škol v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina a Zlínském kraji

Realizované exkurze a semináře

Portál k problematice Globální čtení

Manuál pro podporu praxí - obálka (.pdf)

Manuál pro podporu praxí - plný text (.pdf)

Multimediální pomůcky

Publicita projektu

Fotogalerie

Kontakty


Partneři projektu:


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education